.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη συνέχιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Σε έκθεση που υιοθέτησε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνεται η διατήρηση των χρηματοδοτήσεων για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μέχρι το 2020, η αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και ο καθορισμός ενός συστήματος ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, καθώς και η παροχή κινήτρων για τη μεταστροφή της γεωργίας σε πιο βιώσιμα συστήματα αγροτικής εκμετάλλευσης. Το φθινόπωρο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλλει τις νομοθετικές της προτάσεις για το μέλλον της ΚΓΠ.

κλικ για να κατεβάσετε όλο το κείμενο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου