.

Ανάγκη να υπογραφεί νέα σύμβαση μεταξύ καλλιεργητών και Δ.Ε.Η. για την πώληση της παραγόμενης αγριαγκινάρας ως βιομάζα στη Δ.Ε.Η.

Από το www.kozan.gr

Την ανάγκη να υπογραφεί νέα σύμβαση μεταξύ καλλιεργητών και Δ.Ε.Η. για την πώληση της παραγόμενης αγριαγκινάρας ως βιομάζα στη Δ.Ε.Η., εκφράζει με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή, ο βουλευτής Ν. Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Όπως επισημαίνει ο βουλευτής, η συμφωνία θα συμβάλει στη συνέχιση της καλλιέργειας στο νομό, θα εξασφαλίσει τη δήλωση των καλλιεργειών αυτών στο ΟΣΔΕ και κατά συνέπεια την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών για τη λήψη της ενιαίας ενίσχυσης και θα αυξήσει την ποσότητα της ξηρής βιομάζας που η Δ.Ε.Η. μπορεί να χρησιμοποιήσει για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
2. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Κων/νο Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ: Συνέχιση του προγράμματος καλλιέργειας αγριαγκινάρας για καύση με λιγνίτη.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους παραγωγούς-καλλιεργητές του Ν. Κοζάνης που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας ενεργειακών φυτών και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια αγριαγκινάρας που στόχο είχε την τροφοδότηση της ΔΕΗ με ξηρή βιομάζα.

Φορέας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος για τα έτη 2009-2010 ήταν η Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝΚΟ) ενώ η ΔΕΗ στο πλαίσιο συμμετοχής της σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα αποφάσισε να προμηθευτεί τη βιομάζα για την εκτέλεση δοκιμών.

Έτσι, εντός του 2009 υπογράφηκαν 80 συμβάσεις με καλλιεργητές και διατέθηκαν συνολικά 4.000 στρέμματα, ενώ στο τέλος του ίδιου έτους έγινε πιλοτική καύση του φυτού στον ΑΗΣ Καρδιάς με θετικά αποτελέσματα.

Αξιόλογα ήταν τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος και αναμένονταν η συνέχιση της καλλιέργειας και της συνεργασίας των παραγωγών με την ΔΕΗ καθαρά με όρους αγοράς και χωρίς επιδότηση από τον τοπικό πόρο.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει γίνει, τόσο από πλευράς ΔΕΗ όσο και από τα αρμόδια υπουργεία για την υπογραφή σύμβασης σχετικά με την απορρόφηση της βιομάζας από τη ΔΕΗ. Η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει και τη συνέχιση της καλλιέργειας στο νομό.Εξαιτίας όμως της παράλειψης αυτής, οι παραγωγοί φέτος δε δύνανται να δηλώσουν τις καλλιέργειες αυτές στο ΟΣΔΕ ως ενεργειακά φυτά διότι απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΕΗ για την απορρόφηση του προϊόντος.

Η δήλωση του ΟΣΔΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών με την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας ώστε να λάβουν την ενιαία ενίσχυση που τους αναλογεί.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι οι περισσότεροι καλλιεργητές παρά το ότι θέλουν να συνεχίσουν την εν λόγω καλλιέργεια, προβαίνουν στην καταστροφή των πολυετών φυτών που είχαν εγκαταστήσει για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος

Αξίζει να αναφερθεί ότι για το πιλοτικό πρόγραμμα δαπανήθηκαν από τον τοπικό πόρο του νομού Κοζάνης 800.000€ που αναλογούν σε εκτάσεις 4.000 στρεμμάτων, στοιχείο που φανερώνει επιδότηση 200€ ανά στρέμμα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.

Επειδή οι παραγωγοί-καλλιεργητές στο Ν. Κοζάνης ζουν σε αβεβαιότητα για το μέλλον της καλλιέργειας, της οποίας τα οφέλη ήταν σημαντικά τόσο για τους ίδιους όσο και για την περιοχή.

Επειδή η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας συνεισφέρει στην πράσινη οικονομία κατά την διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής, μειώνοντας την εκπομπή ρύπων CO2.

Επειδή από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος έχουν προκύψει χρήσιμα συμπεράσματα για την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας και την παραγωγή απ’ αυτή αξιοποιήσιμης βιομάζας.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Είναι στα σχέδιά σας η σύναψη νέων συμβάσεων της ΔΕΗ με τους καλλιεργητές καθώς και ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής προμήθειας ξηρής βιομάζας αγριαγκινάρας;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να συνεχιστεί άμεσα το πρόγραμμα καλλιέργειας αγριαγκινάρας για καύση με λιγνίτη, καθησυχάζοντας έτσι τους λιγοστούς εναπομείναντες καλλιεργητές στο Ν. Κοζάνης;

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου