.

Πιο αυστηρό το ευρωπαϊκό πλαίσιο για εξόρυξη υδρογονανθράκων

Από το energyportal.gr...

Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου, η Έκθεση σχετικά με την «Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου», στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, η οποία αποσκοπεί στον στον προσδιορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των βασικών απαιτήσεων για την αδειοδότηση έρευνας και εκμετάλλευσης, στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης καταστροφών, στη διεθνή συνεργασία και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας σε όλους τους τομείς υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η έκρηξη στην εξέδρα γεώτρησης Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικό τον Απρίλιο του 2010 και η επακόλουθη σημαντική περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ζημία λόγω της τεράστιας διαρροής πετρελαίου παρακίνησε τους εμπλεκόμενους στις υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου να επανεκτιμήσουν την ασφάλεια του εν λόγω κλάδου.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, συνέβαλε με τροπολογίες του στη διαμόρφωση της τελικής έκθεσης, ζητώντας:

• τη σύσταση ευρωπαϊκής αρχής για τη θέσπιση και εποπτεία σε ευρωπαϊκή κλίμακα των προτύπων ασφάλειας για τις γεωτρήσεις

• κοινή κατάρτιση των αρμόδιων εθνικών αρχών στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών προσωπικού

• διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στις ρυθμίσεις, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών καθεστώτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης κινδύνων, διαδικασιών αντίδρασης, κλπ.

• διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών και του διαφανούς χειρισμού των συγκρούσεων συμφερόντων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι επιθεωρητές με δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες στα πλαίσια των επιθεωρήσεων

• συνεργασία των κρατών μελών μεταξύ τους και με γειτονικές χώρες της ΕΕ για την εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης

• δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα ατυχήματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ενημέρωση του κοινού

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε τα εξής: «Η ΕΕ, μέσω εξορύξεων υδρογονανθράκων στην ευρωπαϊκή επικράτεια, καλύπτει το 18% των αναγκών της σε πετρέλαιο και το 40% των αναγκών σε φυσικό αέριο, με το συντριπτικό ποσοστό των υδρογονανθράκων να προέρχεται από υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα.

Η Ελλάδα εμφανίζει αυτή τη στιγμή τον υψηλότερο βαθμό ενεργειακής εξάρτησης στην ΕΕ, με 72%, όμως η βεβαιότητα ύπαρξης τεράστιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και οι πολλά υποσχόμενες ενδείξεις για τη χώρα μας θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τα δεδομένα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την αυτάρκεια της ΕΕ στο σύνολό της.

Η Έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα θέτει τις βάσεις για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που δε θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, θα διασφαλίζει τη χρήση των αυστηρών ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και θα προσφέρει όλα τα μέσα για την άμεση κινητοποίηση των εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Ένα τέτοιο πλαίσιο θα εγγυηθεί ότι η αξιοποίηση αυτών των πόρων, από όλους τους εμπλεκομένους, θα γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και το μέγιστο δυνατό κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

Με δεδομένη την αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα για υδρογονάνθρακες στην περιοχή μας, η προσπάθεια αυτή του Κοινοβουλίου θα θωρακίσει τη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα εξαιρετικά ευαίσθητο οικοσύστημα, από μια βιβλική καταστροφή σαν αυτή στον κόλπο του Μεξικό. Η ΕΕ κάνει το καθήκον της θεσπίζοντας ένα πλαίσιο ασφάλειας. Ευελπιστούμε ότι και η Ελληνική Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου