.

Η Απόφαση του Δικαστηρίου για την απεργία της ΓΕΝΟΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη δικάσιμο της αίτησης της ΔΕΗ ΑΕ, σήμερα Παρασκευή 24.6.2011, για την κήρυξη της απεργίας της ΓΕΝΟΠ ως παράνομης και καταχρηστικής, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της ΓΕΝΟΠ για αναβολή της εκδίκασης και όρισε νέα δικάσιμο τη Δευτέρα 27.6.2011 και ώρα 12:00, διατάσσοντας τη ΓΕΝΟΠ τα ακόλουθα:
« …να διατηρεί την ισχύ του συστήματος παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στα επίπεδα της 23.6.11 και πάντως στα επίπεδα που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 4/2010 απόφαση Πρωτ/μιας Επιτροπής άρθρο 15 Ν 1264/1982 και όχι κατώτερη από 6.800 Μεγαβάτ μέχρι της συζητήσεως της αγωγής και με τον όρο της συζήτησης στη δικάσιμο αυτή.»
Κατόπιν τούτου η ΔΕΗ αναμένει ότι η ΓΕΝΟΠ θα εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη του Δικαστηρίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου