.

Στο Κέντρο Περιβάλλοντος η εποπτεία του δικτύου ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΔΕΗ

Από τον ΧΡΟΝΟ Κοζάνης

Υπό τη σκέπη του Κέντρου Περιβάλλοντος μπαίνουν οι 11 σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΔΕΗ, μετά την έγκριση που έδωσε το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα υπογράψει μνημόνιο με τη ΔΕΗ, ώστε οι σταθμοί της ΔΕΗ να ενταχθούν στο δίκτυο του ΚΕΠΕ που θα έχει και το ρόλο του τεχνικού συμβούλου.
«Πρακτικά είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ΚΕΠΕ και αναγνώριση του έργου του» δηλώνει ο υπεύθυνος μέτρησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας Βασίλης Ευαγγελόπουλος, «δεν υπήρχε δίκτυο σταθμών μέχρι τώρα. Πλέον υπάρχει ένα δίκτυο 15 σταθμών».
Με βάση το μνημόνιο παραχωρείται η εποπτεία των σταθμών μέτρησης της ΔΕΗ στο Κέντρο Περιβάλλοντος, ενώ σύντομα θα εγκατασταθούν και νέοι σταθμοί στη Δυτική Μακεδονίας. ¼πως επισημαίνει ο κ. Ευαγγελόπουλος «ουσιαστικά το κέντρο περιβάλλοντος θα ελέγχει το πόσο σωστά γίνονται οι μετρήσεις, όπως προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους», ενώ «αναγνωρίζεται» ως αξιόπιστος φορέας στη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του δίνεται ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου.
Να σημειωθεί ότι το κόστος λειτουργίας αναλαμβάνει η ΔΕΗ σύμφωνα με το μνημόνιο, ενώ τα στοιχεία των μετρήσεων θα δίνονται οn-line μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου