.

Το ΤΕΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση διαγωνισμό για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ


Το ΤΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στο έργο "Δημιουργία συστήματος διαχείρισης της Ψηφιακής Ταυτότητας των Κτηρίων", για την εφαρμογή του Ν. 3843/2010, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και αδειών λογισμικού. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 10/2/2012.
Αρχίζει έτσι η υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, το οποίο παρά τα πολλά και σημαντικά εμπόδια, επιμένει στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των μηχανικών. Οι δράσεις που εντάσσονται στα έργα του ΤΕΕ θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στον εξορθολογισμό, στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος άσκησης του επαγγέλματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στη διαφάνεια, στη διαμόρφωση αξιόπιστων μηχανισμών δημόσιου ελέγχου και στην αντιμετώπιση του πολίτη με σεβασμό. Συνοπτικά, οι δράσεις αυτές είναι :
- Ψηφιακή / Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων
- Ηλεκτρονική διεκπεραίωση Αδειών Δόμησης
- Ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών ΤΕΕ
- Νέα ηλεκτρονική διαδικασία Αμοιβών Μηχανικών για Τεχνικά Έργα
- Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού
- Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
- Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Μηχανικών - Call Center
- Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ
- Αναβάθμιση του συστήματος προβολής των Προκηρύξεων Μελετών και Έργων στο site του ΤΕΕ
- Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλε - Εκπαίδευσης (e-learning)
Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013" και ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου