.

ΚΑΠΕ: Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια

Στις 09.01.2012 υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση "Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων" (ΦΕΚ 14/11.01.2012, Τεύχος Β'). Ο ΕΦΔ ΚΑΠΕ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι θα προβεί σε εναρμόνιση του Οδηγού Εφαρμογής της Πρόσκλησης "Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση, ο οποίος και θα δημοσιοποιηθεί την 01.02.2012.

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο Πρόγραμμα παρατείνεται έως και την
19η Μαρτίου 2012. Δείτε την τροποποίηση της πρόσκλησης...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου