.

ΙΤΕΣΚ: Ημερίδα με θέμα «Pellets και συστήματα βιοενέργειας: Παραγωγή, πιστοποίηση και εφαρμογές στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες»

Η αγορά βιομάζας εξαπλώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τυποποιημένα συστήματα ελέγχου ποιότητας, τα οποία βοηθούν στις αγοραπωλησίες των βιοκαυσίμων και εγγυώνται την αποδοτική χρήση τους σε νέες εγκαταστάσεις.

Το υποπρόγραμμα ΒΙΟΡΑΤΗ θα εφαρμόσει μια αξιολόγηση στον τομέα των φυσικών πόρων βιομάζας και της αλυσίδας αξίων που σχετίζεται με τη χρήση της για την ενεργειακή παραγωγή/ μετατροπή. Επιπλέον, θα εισαγάγει συστήματα ποιοτικής αξιολόγησης για τυποποίηση της βιομάζας, και των στερεών βιοκαυσίμων και θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας επικυρωμένης αλυσίδας αξίας. Η μέθοδος ανίχνευσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την αξία των εμπορικών προϊόντων και την χρήση τους στα διαφορετικά εμπορικά πλαίσια. Η απόδοση και η αξιοπιστία των λεβήτων και η αποδοτικότητα της ενεργειακής μετατροπής στα βιολογικά καύσιμα εξαρτώνται σημαντικά από τα παρεχόμενα καύσιμα και το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν εκείνες οι παράμετροι της ποιότητας που επιτρέπουν τη βελτιστοποιημένη χρήση των βιολογικών καυσίμων έναντι της αποδοτικότητας, του LEC (ενεργειακό κόστος), και της περιβαλλοντικής επίδρασης. Ο πρώτος στόχος του υποπρογράμματος είναι η αξιολόγηση της προέλευσης, του προσδιορισμού της ποσότητας, της διαδρομής και των αντιπροσωπειών/συμμετεχόντων που έχουν έναν ρόλο στις διαδικασίες εμπορίου βιομάζας μέσω της αλυσίδας αξίων, από τους προμηθευτές στους τελικούς χρήστες. Αφετέρου το υποπρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο πλαίσιο πολιτικής που αφορά τον συγκεκριμένο τομέα της ενεργειακής παραγωγής ή/και μετατροπής.
Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ διοργανώνει διεθνή ημερίδα στις 17 Ιανουαρίου 2011 με αντικείμενο την παραγωγή, πιστοποίηση των pellets και τη χρήση του εν λόγω καυσίμου σε εφαρμογές θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην ημερίδα συμμετέχουν και οι άλλοι δύο εταίροι του υποπρογράμματος από Ιταλία (Ερευνητικό Κέντρο FBK- www.fbk.eu) και Ισπανία (Ίδρυμα CESEFOR- www.cesefor.com).
Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο φορέας σας στην προώθηση νέων τεχνολογιών καθώς και το ευρύτερο ενδιαφέρον για τον τύπο και τις εφαρμογές αυτού του βιοκαυσίμου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, θα ήταν τιμή μας να παραστείτε στην εν λόγω ημερίδα.
Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα της εν λόγω ημερίδας: 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012
 

Τίτλος ημερίδας: «Pellets και συστήματα βιοενέργειας: Παραγωγή, πιστοποίηση και εφαρμογές στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες» 
Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Παντελίδης, αίθουσα συνεδριάσεων, Πτολεμαΐδα
 

9:30 Προσέλευση εισηγητών και συμμετεχόντων
10:00 Δρ. Νικόλαος Μαργαρίτης (Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων): Παρουσίαση του προγράμματος BIOENAREA και του υποπρογράμματος BIOPATH. Διαθέσιμη βιομάζα και προοπτικές αξιοποίησής της στη Δυτική Μακεδονία
10:20 Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης (Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων): Pellets: προτυποποίηση και εφαρμογές στη Δυτική Μακεδονία 

10:40 κ. Κώστα Νασσίκας (ALFA WOOD S.A.): Στον τροπικό των pellets 
11:00 κα. Κατερίνα Φίλιου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας): Bιωσιμότητα βιομάζας
11:20 Διάλειμμα για καφέ
12:00 Δρ. Γεώργιος Νταλός (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγρο¬οικοσυστημάτων): Παραγωγή pellets από δασικά και αγροτικά υπολείμματα 

12:20 Dr Luigi Crema (FBK): Pellets and current status in Province of Trento-Italy 
12:40 Mr. Jorge Herrero (CESEFOR): Pellets and current status in Castilla y Leon-Spain 
13:00 κ. Χρήστος Ζαφειρίδης (ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ., KOMBI industry): Pellets και λέβητες βιομάζας
13:20 Συζήτηση, ερωτήσεις 

14 :00 Τέλος ημερίδας

 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου