.

ΔΕΗ: Η αλήθεια για τα Οικιακά Τιμολόγια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελεί πάγια πρακτική της ΔΕΗ να μη σχολιάζει απόψεις και αναφορές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για θέματα που φορούν τις δραστηριότητές της.
Ωστόσο, η ΔΕΗ αισθάνεται την υποχρέωση, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας με τίτλο «Μύθος το φθηνό ρεύμα», να επισημάνει ότι το περιεχόμενό του δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι:


• Οι τιμές ρεύματος που προσφέρει η ΔΕΗ για τους οικιακούς καταναλωτές, κατά μέσον όρο, παραμένουν οι χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και από τις χαμηλότερες μεταξύ και των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ – και τώρα και στο παρελθόν – ασκείται από την Πολιτεία με
κοινωνικά κριτήρια, και αυτό εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν πολύ χαμηλά.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το σχετικό δημοσίευμα από τη ΔΕΗ επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Τα χρησιμοποιούμενα στο δημοσίευμα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος του ρεύματος χωρίς φόρους κλπ σε διάφορες χώρες – που προφανώς βασίζονται σε αυτά που έχει δημοσιοποιήσει το EUROSTAT για το Α΄ εξάμηνο 2011 – αφορούν καταναλώσεις οικιακών καταναλωτών από 2.500 – 5.000 kWh. Ωστόσο, οι τιμές του ρεύματος για τις καταναλώσεις που κυμαίνονται σε αυτά τα όρια αφορούν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ένα πολύ περιορισμένο αριθμό καταναλωτών με μεγάλες καταναλώσεις. Ωστόσο, και σε αυτή την κατηγορία των καταναλωτών η μέση τιμή της kWh είναι στην Ελλάδα κατά 21,5% χαμηλότερη έναντι αυτής του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ επίσης κατά 21,5% είναι χαμηλότερη έναντι του συνόλου, σε μέσα επίπεδα, και των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σημαντικά χαμηλότερες για τους οικιακούς καταναλωτές με χαμηλές έως μέτριου επιπέδου καταναλώσεις και οι οποίοι αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών πελατών της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του EUROSTAT – για την ίδια χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα – προκύπτει ο έντονα κοινωνικός χαρακτήρας της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ:

-  Για τις καταναλώσεις κάτω των 1.000 kWh η τιμή της kWh στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 42,6% έναντι της μέσης τιμής των χωρών της Ευρωζώνης και κατά 37,4% έναντι της μέσης τιμής της ΕΕ των «27» αντίστοιχα.

-  Για τις καταναλώσεις από 1.000 – 2.500 kWh η τιμή της kWh στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 37,0% έναντι της μέσης τιμής των χωρών της Ευρωζώνης και κατά 36,9% έναντι της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ των «27».

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι, οι τιμές του ρεύματος για Έλληνες οικιακούς καταναλωτές είναι κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές άλλων χωρών της Ευρωζώνης με ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης και εισοδήματα, όπως είναι για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι, η τιμή της kWh για τους οικιακούς είναι:

• Για καταναλώσεις κάτω των 1.000 kWh στην Ισπανία είναι κατά 123,8% υψηλότερη έναντι αυτής της Ελλάδας, ενώ της Πορτογαλίας είναι κατά 48,1% μεγαλύτερη.

• Για καταναλώσεις από 1.000 – 2.500 kWh η τιμή του ρεύματος στην Ισπανία είναι κατά 98,5% υψηλότερη έναντι της Ελλάδας, ενώ στην Πορτογαλία είναι υψηλότερη κατά 28%.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω στοιχεία του EUROSTAT, και αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της τελευταίας – συμφωνούν στο ότι:

Η ποσοστιαία συμμετοχή της δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα στο σύνολο των δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών είναι η χαμηλότερη δυνατή μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και το 2011.
Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του ηλεκτρικού ρεύματος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ανά 1.000 ευρώ δαπάνης με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) κατά το 2011 ήταν:

Σε μέσα επίπεδα στις χώρες της ΕΕ των «27» 25,6 ευρώ και στην Ευρωζώνη 24,5 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα ήταν μόλις 11,8 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα ανά 1.000 ευρώ δαπάνης του μέσου νοικοκυριού. Επιπλέον, ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι, η συμμετοχή της δαπάνης για ρεύμα ανά 1.000 ευρώ συνολικών δαπανών κατά το 2011 ήταν 29,2 ευρώ στην Ισπανία και 35,8 ευρώ στην Πορτογαλία.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία άλλης διεθνώς αναγνωρισμένης πηγής – που καταρτίζει το μηνιαίο δείκτη τιμών οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος HEPI (household electricity price index), συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ στην ηλεκτρική ενέργεια – κατά το Νοέμβριο 2011:

• Στις χώρες της Ευρωζώνης, κατά μέσον όρο, οι κάτοικοι πληρώνουν το οικιακό ρεύμα, κατά 47,2% ακριβότερα σε σχέση με τους Έλληνες, ενώ οι κάτοικοι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το πληρώνουν πολύ πιο ακριβά, κατά 61% και 40% αντίστοιχα.


Συνημμένα αποστέλλονται ΤΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ στους οποίους παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές του ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Πίνακας  1

Πίνακας  2

Πίνακας  3

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου