.

ΔΕΤΗΠ: Eντός του 2012 η ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας με τον ΑΗΣ Καρδιάς

Επειδή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία δεν βασίζονται σε πληροφόρηση από την ΔΕΤΗΠ, ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχιση σχετικά με τα έργα "Σύνδεσης της τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς και επεκτάσεων δικτύου" , πληροφορούμε τους δημότες μας ότι το έργο διανύει περίοδο ολοκλήρωσης όλων των υποέργων που το αποτελούν και ότι η εξέλιξή του έχει ως εξής: Το έργο "Σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς και επεκτάσεις δικτύου", εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2007-2013 την 25-02-2010, (Υπ`αρίθμ. οικ. 176201/25-02-2010 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) με Προϋπολογισμό 32.799.213 € (πλέον ΦΠΑ) μετά από εντατικές προσπάθειες της Δημοτικής αρχής και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου οι εργασίες ξεκίνησαν το 2008, δηλαδή πρίν από την ένταξη του έργου, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του. Έκτοτε το έργο εκτελείται και ολοκληρώνονται τμήματά του, με πιστώσεις μέρους της δημόσιας χρηματοδότησης , το ποσόν του δανείου του έργου και ίδιους πόρους (τοπικός πόρος). Την ομαλή χρηματοδότηση του έργου παρεμπόδισε η πολύμηνη καθυστέρηση έκδοσης απόφασης από την ΓΔ Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες, σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης, δηλαδή ο χαρακτηρισμός του ως κοινωφελές έργο υποδομής , κατ’αρχήν για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας, λόγω ωριμότητας και στη συνέχεια της Φλώρινας, Κοζάνης, Αμυνταίου, Μεγαλόπολης, απόφαση που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, χάρη στην εργατικότητα, την επίμονη διεκδίκηση, την αλληλοϋποστήριξη και την υποδειγματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, δηλ. της Διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της υπηρεσίας ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, των και της διοίκησης υπηρεσιών της ΔΕΤΗΠ , των μελετητών της ΑΝΚΟ , της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΟΙΑΝΝ και του προσωπικού ενδιαφέροντος της Δημάρχου Εορδαίας κας Βρυζίδου Π. Με την απόφαση αυτή της ΓΔ Ανταγωνισμού απελευθερώνονται οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι και αυξάνεται η χρηματοδότηση από 62,62% σε 65,06 %. Το επικαιροποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ: 32.799.212,60 ευρώ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (μετα την δημοπράτηση) : 27.574.049,04 ευρώ Εθνική και Κοινοτική χρηματοδότηση : 17.938.680,06 ευρώ Ιδία συμμετοχή ΔΕΤΗΠ : 9.635.368,98 ευρώ Πραγματοποιηθείσες Πληρωμές 2008-2011 : 15.291.936,08 ευρώ Η εξέλιξη των έργων Σύνδεσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς και επεκτάσεων δικτύου είναι ορατή στους δημότες (Αγωγοί, αντλιοστάσια, δίκτυα) και είναι ειδικότερα η παρακάτω: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Σύστημα μεταφοράς νερού Τηλεθέρμανσης από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα (ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ)» ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.678.100,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 13.309.500,40 ΕΥΡΩ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 55% ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Νότιο και Ανατολικό τμήμα ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.570.760,30 ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.826.068,64 ΕΥΡΩ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια θερμικών υποσταθμών ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.176.480,00 ΕΥΡΩ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Σύστημα παραγωγής θερμότητας στον ΑΗΣ Καρδιάς (ΕΡΓΟ ΔΕΗ) ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 35% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.200.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.997.000,00 ΕΥΡΩ Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε η ολοκλήρωση εντός του 2012 του έργου Σύνδεσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς, έργου μακράς πνοής, υψηλού προϋπολογισμού και πολύχρονη επιδίωξη της Τηλεθέρμανσης και του Δήμου μας, να θέσει τέρμα στην ταλαιπωρία των συμπολιτών μας από βλάβες των Μονάδων της ΔΕΗ και να αποκατασταθεί η ομαλή τροφοδοσία θερμότητας σε όλη την πόλη. Η υποστήριξη του κοινωφελούς έργου μας από τους δημότες, ακόμη και σε περιόδους δυσκολιών, αποτελεί την εγγύηση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης της Τηλεθέρμανσης στην πόλη μας. Για την Δ.Ε.ΤΗ.Π. Ο Πρόεδρος Κουσίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου