.

Η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των ορυχείων Πτολεμαϊδας

Αίτηση στο ΣτΕ για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 133314/2929/09.11.2011 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο της «εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ. και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών κλπ.) για την υλοποίηση αυτής έργων στην περιοχή “Πτολεμαΐδας”, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την “Δ.Ε.Η. Α.Ε.”. Ακολουθoύν τόσο η αίτηση ακύρωσης όσο και η έγκριση της ΕΠΟ:

Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ΣτΕ για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων...

EΠΟ για τη συνολική ΜΠΕ ορυχείων 147.925 στρ στην περιοχή Πτολεμαϊδας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου