.

Τίτλοι τέλους για Energa και Hellas Power - O ΔΕΣΜΗΕ κατήγγειλε τις συμβάσεις τους - Πίσω στη ΔΕΗ οι 210.000 πελάτες των δύο εταιρειών

Eκτός του συστήματος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έθεσε ο ΔΕΣΜΗΕ τις εταρείες Energa και Hellas Power με αποτέλεσμα οι περίπου 210.000 πελάτες των δύο εταιρειών να επιστρέψουν στη ΔΕΗ.Ο νέος ιδιοκτήτης των δύο εταιρειών, το fund Worlwide Energy δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα ποσά ύψους 27 εκατ. ευρώ προς τη χονδρεμπορική αγορά (ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ) και οι αρχές αφαίρεσαν από αυτές το δικαίωμα συναλλαγών στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ σε κοινή τους ανακοίνωση επισημαίνουν πως οι καταναλωτές δεν επηρεάζονται από την εξέλιξη αυτή και δεν απαιτείται από την πλευρά τους να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σύντομα η ΔΕΗ θα ενημερώσει τους πελάτες των δύο εταιρειών για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να παίρνουν πλέον τους λογαριασμούς τους από τη ΔΕΗ.


Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ έχει ως εξής:

«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) ενημερώνουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ότι, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΣΜΗΕ κατήγγειλε τις συμβάσεις Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και διέγραψε τις εταιρείες προμήθειας ENERGA και HELLAS POWER από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Χονδρεμπορικής Αγοράς, λόγω της μη εκπλήρωσης εκ μέρους τους των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Συνεπώς, οι εταιρείες αυτές, ENERGA και HELLAS POWER, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορούν πλέον να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες.

Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει καθόλου την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους πελάτες των εταιρειών αυτών, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και δεν απαιτείται από την πλευρά των πελατών αυτών να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Κατόπιν τούτου, οι πελάτες των εταιρειών ENERGA και HELLAS POWER θα εξυπηρετούνται, από ώρα 00: 00 της 25ης/1/2012, αυτόματα από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (άρθρο 57, Ν. 4001/2011), που σήμερα είναι η ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, οι πελάτες αυτοί θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών να επιλέξουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους".

Αμεσα, με ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, θα ενημερώσει σχετικά τους παραπάνω πελάτες».


Τι λέει η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), με την οποία γνωστοποιήθηκε η διαγραφή δύο συγκεκριμένων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει για τα ακόλουθα:
• Σύμφωνα με το ν. 4001/2011 άρθρο 57, αναλαμβάνει από ώρα 00:01 της Τετάρτης 25/1/2012 την προμήθεια των πελατών των εταιρειών αυτών με ηλεκτρική ενέργεια, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου.
• Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4001/2011, παρέχεται χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες, προκειμένου οι καταναλωτές αυτοί να επιλέξουν τον Προμηθευτή της αρεσκείας τους, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, και να προβούν σε σύναψη σχετικής σύμβασης.
• Για το παραπάνω διάστημα, οι υπόψη καταναλωτές τιμολογούνται, όπως ορίζει ο νόμος, με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Σημειώνεται επίσης ότι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των εταιρειών αυτών, με 31.12.2011, προς τη ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου έναντι βεβαιωμένων χρεώσεων χρήσης δικτύου για τους πελάτες Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης που εκπροσωπούν ανέρχεται σε € 64,7 εκατομμύρια. Η ΔΕΗ έχει προβεί σε καταγγελία των εταιρειών προς τη ΡΑΕ, ενώ έχουν κατατεθεί και αγωγές εναντίον των δύο εταιρειών.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου