.

Δήμος Κοζάνης: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου [Δευτέρα 20.10.14, ώρα 19.00]

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης».
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.Αντικατάσταση μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης για έργα ΠρογράμματοςLEADER
Α)Ανάδειξη πέτρινου τοξωτού γεφυριού Καραγιαννίων, β)Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης, γ)Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά και δ)Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής.
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
4.Επικαιροποίηση εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης των ενεργών Προγραμματικών Συμβάσεων.
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
5.Τροποποίηση της αριθμ. 19/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης για τη διετία 2013 – 2014
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
6.Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Μετεγκατάστασης Οικισμού Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
7.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 35, 36, 37 και 38 του οικισμού Αιανής, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
8.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 74 και 76 του οικισμού Αιανής, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
9.Παράταση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και 2η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης»
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
10.1η Παράταση της 2ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας και 1η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης»
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
11.1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία νέου Οικισμού Κλείτου»
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
12.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι «ΣΟΥΛΟΥ» για διευκόλυνση άρδευσης αγροτών της Δ.Ε.Ελλησπόντου
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου» Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
14. Έγκριση της αριθμ. 84/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Θεομηνιών 2014-2015» Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
15. Εξέταση ένστασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου» Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
16.Α) Ανακοίνωση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών και Β) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ.17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης»
Εισηγητής: κ Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
17.Έγκριση καταλογισμού και επιστροφής στο Δήμο Κοζάνης διαφόρων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: κ Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
18.Διαγραφές διαφόρων ποσών
Εισηγητής: κ Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
19.Επιστροφή διαφόρων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: κ Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
20.Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου για στάθμευση δύο παροπλισμένων οχημάτων (ασθενοφόρων) στο Σταθμό Βαρέων Οχημάτων.
Εισηγητής: κ Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
21.Έγκριση της αριθμ. 57/2014 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Βιβλιοθήκης (προσθήκη σε άρθρο)».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
22.Λύση της από 28-08-2014 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Α.Π.Θ. με θέμα «Σχεδιασμός και οργάνωση του Αναπτυξιακού ρόλου της βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης
23.Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου