.

Παραχωρήθηκαν οι δημόσιες εκτάσεις για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Με χθεσινή της απόφαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας παραχώρησε στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας κοινόχρηστες εκτάσεις από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης, συνολικού εμβαδού 1.258.081 τ.μ., κυριότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης λόγω επικείμενης απαλλοτρίωσης της ΔΕΗ Α.Ε.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του πρόσφατου νόμου Ν. 4273/14 [αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που υπήρξε], προκειμένου να γίνει η διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους.
Για την εκκίνηση της διαδικασίας της διανομής των οικοπέδων στη Νέα Ποντοκώμη προϋπόθεση είναι και η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της Νέας Ποντοκώμης η οποία αναμένεται να εγκριθεί τελικά (με Προεδρικό Διάταγμα) εντός των επομένων μηνών.

[Η είδηση της υπογραφής είναι από το kozan.gr]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου