.

Ανω του 85% το ποσοστό απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ

Στα 17,3 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν στο τέλος Οκτωβρίου οι εκταμιεύσεις κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ, ανεβάζοντας το ποσοστό της απορρόφησης πάνω από το 85%. Η ικανοποιητική πορεία απορρόφησης των κονδυλίων είναι αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των διαδικασιών που σημειώθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και της απόφασης για περιορισμό της εθνικής συμμετοχής στο 5% του προγράμματος.
Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε από τη μία την επίσπευση των διαδικασιών, αλλά οδήγησε από την άλλη στην περικοπή του προγράμματος κατά περίπου 4 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μέσα από αυτή την επιλογή φαίνεται ότι αποφεύγει τον κίνδυνο της απώλειας πόρων, επιτυγχάνοντας την απορρόφηση των μοναδικών χρημάτων που εισέρρευσαν στην Ελλάδα για αναπτυξιακούς σκοπούς.
Τον απολογισμό του προγράμματος, αλλά και τον προγραμματισμό για το νέο ΕΣΠΑ, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ εκκρεμεί και η τοποθέτηση νέου γενικού γραμματέα στη θέση του κ. Γιώργου Γιαννούση που έχει υποβάλει την παραίτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση του θα τοποθετηθεί ο κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει και στο παρελθόν γενικός γραμματέας Επενδύσεων.
Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου, οι εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 4,2 δισ. ευρώ, ποσό στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν και 700 εκατ. ευρώ που έχουν ανακοινωθεί για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων. Στις εμπροσθοβαρείς δράσεις περιλαμβάνονται:
• 21 δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προϋπολογισμού 127,5 εκατ. ευρώ.
• 49 δράσεις στον τομέα τεχνολογίας και πληροφορικής, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ.
• 18 δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, προϋπολογισμού 283 εκατ.
• 127 δράσεις για την υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2, προϋπολογισμού 594 εκατ.
• 280 δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 1,7 δισ. ευρώ.
• 33 δράσεις στον τομέα των μεταφορών, προϋπολογισμού 996 εκατ. ευρώ.
• 4 δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας προϋπολογισμού 600 εκατ.).
• 42 δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, προϋπολογισμού 68,6 εκατ.
• 43 δράσεις για την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, προϋπολογισμού 112,1 εκατ.
• 85 δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, προϋπολογισμού 192,6 εκατ. ευρώ.
Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει τη μετάβαση από το τρέχον πρόγραμμα στο νέο, μέσα από έργα - γέφυρες. Πρόκειται γι’ αυτά που δεν θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματισμένης προθεσμίας, δηλαδή έως το τέλος του 2015 και θα μεταφερθούν για τη νέα προγραμματική περίοδο, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο τη συνέχιση των χρηματοδοτικών ροών από την Ευρωπαϊκή Ενωση, χωρίς να υπάρξουν κενά. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα ένταξης έργων προς χρηματοδότηση με πόρους του νέου ΕΣΠΑ γίνεται έπειτα από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που θα τα εξειδικεύουν, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η προσπάθεια για εμπροσθοβαρή έναρξη του νέου ΕΣΠΑ αποσκοπεί στη διατήρηση των δαπανών του ΠΔΕ στα περσινά περίπου επίπεδα, χωρίς να μειωθούν οι δημόσιες επενδύσεις και να σταματήσει η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα, που κατά κύριο λόγο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου