.

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Οι εκλεγέντες εκπρόσωποι στην ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρας 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔΔΜ). Οι συνδυασμοί που πήραν μέρος στις διαδικασίες και οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε συνδυασμός  για την ανάδειξη των τριών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ και των πέντε μελών για την Γενική Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, είχαν ως εξής:

1.      Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση για τη Δυτ. Μακεδονία                41 Ψήφοι
2.       Αυτοδιοικητική Κίνηση                                                                     17 Ψήφοι
3.       Αυτοδιοικητικό Κίνημα                                                                     12 Ψήφοι
4.        Λαϊκή Συσπείρωση                                                                              3  Ψήφοι                         
5.        ΛΕΥΚΑ  - ΑΚΥΡΑ                                                                                      0

Από την παραπάνω ψηφοφορία ο συνδυασμός «Ανατροπή στη Αυτοδιοίκηση για τη Δυτική Μακεδονία» εξέλεξε δύο (2) εκπροσώπους στο Δ.Σ. της ΠΕΔΔΜ και έναν (1) εκπρόσωπο η «Αυτοδιοικητική Κίνηση». 

Οι τρεις εκλεγέντες εκπρόσωποι είναι οι εξής:
1.      Βρυζίδου Παρασκευή                          31 ψήφοι 
2.      Βασιλειάδης Νικόλαος                         16 ψήφοι
3.      Δινοπούλου Βάϊα                                   14 ψήφοι

Οι τρεις παραπάνω μαζί με τους δώδεκα (12) Δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας θα αποτελέσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τρεις (3) εκπροσώπους από το συνδυασμό «Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση για τη Δυτ. Μακεδονία», έναν (1) εκπρόσωπο από το συνδυασμό «Αυτοδιοικητική Κίνηση»   και έναν (1) εκπρόσωπο από το συνδυασμό «Αυτοδιοικητικό Κίνημα».

Οι πέντε (5) εκλεγέντες εκπρόσωποι για τη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ είναι οι εξής:
1.      Κουπτσίδης Δημοσθένης                     24 ψήφοι
2.      Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ           20 ψήφοι
3.      Παπασωτηρίου Σταύρος                      18 ψήφοι
4.      Δεσποτίδης Κωνσταντίνος                   14 ψήφοι
5.      Μαλούτας Λάζαρος                               11 ψήφοι

Οι πέντε (5) παραπάνω μαζί με τους δώδεκα (12) Δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας θα αποτελέσουν τους εκπροσώπους της ΠΕΔΔΜ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Παράλληλα έγινε και η εκλογή του τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔΔΜ, όπου εξελέγησαν οι εξής:
1.        Τσοκτουρίδης Ιωάννης                        45 Ψήφοι
2.        Τερζοπούλου Μαρία                            36 Ψήφοι
3.        Δημητριάδης Αχιλλέας                         20 Ψήφοι

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου