.

Αποτελέσματα Ενίσχυσης Δικαιούχων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Αττική

Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε 2 ακόμα αποφάσεις (μία εγκριτική και μία απορριπτική) σχετικά με την ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σε Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.
Η εγκριτική λίστα με τα ονόματα για Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία εδώ
Η απορριπτική λίστα με τα ονόματα για Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία εδώ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου