.

Οι 10+7 Ενεργειακές εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προ ημερών ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες από την ομάδα Γιούνκερ, μια ευρεία λίστα με τους στόχους που έχει θέσει για την επόμενη πενταετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά τομέα και Επίτροπο.
Ειδικά για τον τομέα της ενέργειας οι στοχεύσεις είναι διπλές αφού υπάρχουν δύο επίτροποι ο Maros Sefcovic αρμόδιος για θέματα της Ενεργειακής Ένωσης και ο Miguel Arias Canete στο χαρτοφυλάκιο του οποίου εντάσσεται η Κλιματική Αλλαγή και η Ενέργεια.
Αυτοί οι στόχοι της ομάδας Γιούνκερ δίνουν ένα σαφές στίγμα για την πορεία αλλά και τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία ξεκάθαρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενέργειας.
Ποιες είναι λοιπόν οι επιμέρους στοχεύσεις της ομάδας Γιούνκερ, τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη της η Ελλάδα στο δικό της πακέτο των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας;

Maros Sefcovic - Ενεργειακή Ένωση
Οι δέκα στόχοι του επιτρόπου Sefcovic είναι:
1. Εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
2. Ανάδειξη της ΕΕ στην κορυφή των ΑΠΕ παγκοσμίως.
3. Βελτίωση, ενίσχυση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενέργεια.
4. Ανάπτυξη μιας πιο αποφασιστικής ευρωπαϊκής ενεργειακής διπλωματίας.
5. Να διασφαλιστεί ότι οι ρωσικές ενεργειακές εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ σέβονται απόλυτα τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
6. Ανάληψη αποφασιστικής δράσης, περιλαμβανομένων και διαδικασιών παραπομπής, για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς.
7. Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
8. Ανάληψη ηγετικού ρόλου στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην ανανεώσιμη ενέργεια.
9. Διατήρηση του μηχανισμού διαρροής άνθρακα και για την περίοδο μετά το 2020.
10. Επιτάχυνση των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για την υποστήριξη της Ενεργειακής Ένωσης.

Miguel Arias Canete - κλιματική αλλαγή και Ενέργεια
Αντίστοιχα οι 7 στόχοι του επιτρόπου ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, Miguel Arias Canete, είναι:
1. Δημιουργία μιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς που διασφαλίζει ασφάλεια, αειφορία, ανταγωνιστικότητα και απαντά σε θέματα ασφάλειας προμήθειας.
2. Συμβολή στην εφαρμογή του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου για το 2030.
3. Ανάληψη ηγετικού ρόλου για την κλιματική αλλαγή και επίτευξη των φιλόδοξων στόχων περιλαμβανομένου και του στόχου να γίνει η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στις ΑΠΕ, την υλοποίηση των βημάτων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 30% μέχρι το 2030 και η προώθηση των κλιματικών δράσεων σε όλες τις άλλες κοινοτικές πολιτικές.
4. Αποτίμηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής επίπτωσης από την ανάπτυξη του σχιστολιθικού αερίου και η καθιέρωση νέας νομοθεσίας.
5. Υιοθέτηση της υφιστάμενης πρότασης νομοθεσίας για την καθιέρωση ενός αποθέματος σταθεροποίησης της αγοράς στις εκπομπές ρύπων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων και η πρόταση νομοθεσίας για τη διανομή μεταξύ των κρατών μελών των στόχων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 για τους τομείς που δεν εμπίπτουν στο ETS.
6. Εξασφάλιση επαρκούς χρήσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, τις ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών πχ διακράτησης και αποθήκευσης άνθρακα.
7. Συνεργασία με την επιτροπή μεταφορών ώστε ο κλάδος των μεταφορών να πετύχει συνολικά μια καλύτερη διαχείριση των οδικών μεταφορών αλλά και των εκτός δρόμου εναλλακτικών.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου