.

Σε χαμηλό 20ετίας η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ

Η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί σε επίπεδα που εμφανίστηκαν τελευταία πριν από περισσότερο από δύο δεκαετίες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.
Η δραματική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης – το 2013, το έτος για το οποίο ισχύει η νέα έρευνα, ήταν κάτω από περισσότερο από 9% από την αιχμή του 2006 – αντανακλά εν μέρει τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες στην ευρωζώνη, αλλά και τις προσπάθειες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα.
Παρά τη βουτιά, η Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων, με περισσότερο από το ήμισυ των αναγκών της ενέργειας να παρέχεται από παραγωγή από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής και της Νορβηγίας. Σύμφωνα με τις τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή, αυτό ανήλθε σε κόστος άνω των 400 δις € (£ 297bn) σε εισαγωγές κατά το εν λόγω έτος, αλλά αυτό το ποσοστό είναι τώρα εύθραυστο λόγω των επιπτώσεων της έντονα χαμηλότερης τιμής του πετρελαίου και της ισοτιμίας του το ευρώ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις λιγότερο εξαρτημένες χώρες από τις εισαγωγές και ξεχωρίζει από τις υπεράκτιες προμήθειες ορυκτών καυσίμων, με το 46,4% της πρωτογενούς ενέργειας να προέρχεται από το εξωτερικό. Αυτή η σχετική ανεξαρτησία είναι πιθανό να διαβρωθεί περαιτέρω στα επόμενα χρόνια, ωστόσο, καθώς οι προμήθειες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας φθίνουν γρήγορα.
Η Γαλλία, όπου πυρηνικοί αντιδραστήρες παρέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, ήταν επίσης λιγότερο εξαρτημένη από το μέσο όρο, εισάγοντας το 48% των προμηθειών. Αντίθετα, περίπου το 63% της ενέργειας της Γερμανίας ήρθε από το εξωτερικό, και το 77% της Ιταλίας.
Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευσε το μεγαλύτερο κομμάτι της ιδίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, στο 29% της παραγωγής και έπονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναλογούν στο ¼ της ενεργειακής παραγωγής στην ΕΕ.
Η συνολική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε σε όλη την ΕΕ το 2013 ήταν 1.666 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, κάτω από τους συνολικά 1.667 Mtoe του 1990.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί προτάσεων για νέα νομοθεσία που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κάνουν τα κτίριά τους πιο αποδοτικά ενεργειακά, αναφέρει έγγραφο που διέρρευσε την Παρασκευή. Τα εν λόγω σχέδια είναι πιθανό να παρουσιαστούν τον Οκτώβριο, αλλά θα χρειαστούν χρόνια για να τεθούν σε ισχύ, και προσανατολίζονται στο να βοηθήσουν την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030.
Μια ώθηση στην ενεργειακή απόδοση θα βοηθήσει επίσης την ΕΕ να ανταποκριθεί στη διεθνή υπόσχεσή της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2030. Ο στόχος αυτός είναι πιθανό να κατοχυρωθεί στη νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, που έχει προγραμματιστεί για να υπογραφεί στο Παρίσι το Δεκέμβριο.

Πηγη: euractiv.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου