.

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Καρδιάς [Υποβολή Αιτήσεων από 12.02.2015 έως 21.02.2015]
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μελίτης [Υποβολή Αιτήσεων από 18.02.2015 έως 27.02.2015]
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στον Ν. Κοζάνης [Υποβολή Αιτήσεων από 11.02.2015 έως 20.02.2015]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου