.

Μείωση ενεργειακού κόστους των ΑΠΕ κατά 40% έως το 2025

Ισοτιμία δικτύου ή έως και χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα επιτυγχάνει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε πολλές περιοχές του κόσμου.
Σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency -IRENA), που φέρει τον τίτλο «Το κόστος παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας το 2014» η χερσαία αιολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα και η γεωθερμία ανταγωνίζονται ή είναι και φθηνότερες από πετρελαιογεννήτριες και μονάδες άνθρακα και φυσικού αερίου.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει η έκθεση, η μεγαλύτερη πτώση στο κόστος καταγράφεται στην ηλιακή ενέργεια καθώς μεταξύ 2010 και 2014 σημειώθηκε μείωση 50%, ενώ από το τέλος του 2009 έως σήμερα το κόστος παραγωγής φωτοβολταϊκών μειώθηκε κατά 75%.
Το κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικά θα μειωθεί κατά 40% ως το 2025, με τα οφέλη σε σύγκριση με τον άνθρακα να μεγιστοποιούνται, εάν ληφθούν υπόψη τα κρυφά κόστη των ορυκτών καυσίμων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
«Ποτέ δεν ήταν φθηνότερο να αποφευχθεί η επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μειωθεί ο λογαριασμός εισαγωγών καυσίμων και να εξασφαλίσουμε το μέλλον του ενεργειακού μας συστήματος με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» όπως επισημαίνει ο Αντάν Αμίν, γενικός διευθυντής της IRENA, τονίζοντας πως «αυτό απαιτεί δημόσια αναγνώριση της χαμηλής τιμής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να δοθεί τέλος στις επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να υποστηρίξουμε την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση».
Συστηματική μετάβαση
Η μετάβαση σε έναν κόσμο που θα ηλεκτροδοτείται από αποκεντρωμένες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβαίνει ήδη, όπως επισημαίνει προγενέστερη μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency-IRENA), υπό τον τίτλο «Rethinking Energy».
Όπως τόνιζε τότε ο γενικός διευθυντής της IRENA, Αντνάν Αμίν, ζήτημα δεν είναι το εάν αλλά το πότε θα συμβεί «η συστηματική μετάβαση προς τις ΑΠΕ και το πόσο καλά θα τη διαχειριστούμε» δεδομένων των παγκόσμιων προσπαθειών ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, των εκκλήσεων για πρόσβαση σε αποκεντρωμένες μορφές ενέργειας και της αυξανόμενης ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια. Η καθυστέρηση στη μετάβαση δεν αποτελεί επιλογή σύμφωνα με την IRENA, εάν θέλουμε να αποσοβήσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Με τις πολιτικές που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή, οι μειώσεις στις μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι ανεπαρκείς για να διατηρήσουμε τις συγκεντρώσεις του ρύπου κάτω από τα 450 μέρη ανά εκατομμύριο, επίπεδο πέραν του οποίου οι κλιματική αλλαγή θα εκτροχιαστεί.
Ο διπλασιασμός της διείσδυσης των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 349 γραμμάρια ανά Κιλοβατώρα ενέργειας, επίπεδο που μεταφράζεται σε μείωση 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, η διαμόρφωση ίσων όρων παιχνιδιού σε σχέση με τα ορυκτά, τα οποία απολαμβάνουν πολύ σημαντικές επιδοτήσεις, και ετήσιες επενδύσεις της τάξης των 550 δισ. δολαρίων ως το 2050.

www.imerisia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου