.

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση 9.2.2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 το πρωί στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέμα:
1. Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Δήμων της περιφέρειας.
2. Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρακτικής Εκμάθησης για το νέο καθεστώς λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
3. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια & Επιτροπές.
4. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της έκδοσης του Προγράμματος SIVA.
5. Συζήτηση για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής βοήθειας προς άπορους.
6. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος συλλογικής υποστήριξης των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη σύνταξη των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων 2014-2019
7. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρακτικής Εκμάθησης για το νέο καθεστώς λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
8. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης έτους 2015.
9. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την προμήθεια υποσυστήματος διαχείρισης δημοσιεύσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
10. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού λογιστικής και μισθοδοσίας.
11. Έγκριση δαπανών.
12. Ενημερώσεις – Διάφορα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου