.

Ημερίδα ΠΕΔ: Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων - Στρατηγικός Σχεδιασμός

Βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου, οι δήμοι υποχρεούνται, κατά την τρέχουσα περίοδο (2014-2019), να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με τις δικές τους δυνάμεις. Η ΠΕΔ ΔΜ, προκειμένου να υποστηρίξει τις δημοτικές αρχές και κυρίως τα στελέχη των δήμων στην οργάνωση και στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύνταξή τους, αποφάσισε να συνεργαστεί με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), θεσμικό σύμβουλο της Αυτοδιοίκησης.
Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής σχεδιάστηκε ένα συλλογικό πρόγραμμα υποστήριξης, συντάχθηκαν προδιαγραφές για τη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων και δρομολογήθηκε μια σειρά ενημερωτικών ημερίδων και συμβουλευτικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να λάβετε μέρος στις εργασίες της πρώτης Ενημερωτικής Ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Κοβεντάρειου Ιδρύματος στην οδό Χ. Μούκα (πεζόδρομος). Αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων
Στρατηγικός σχεδιασμός


Κοζάνη, 12/2/2015

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Χ. Μούκα (Πεζόδρομος) ΚΟΖΑΝΗ


10:15-10:30
Προσέλευση συμμετεχόντων

10:30 – 10:45
Καλωσόρισμα και χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Ε.Δ.
κ. Ι. Βοσκόπουλου

10:45 – 11:15
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ως εργαλείο προγραμματισμού Γ. Γούπιος, Δ/ντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

11:15 – 12:45

Εργαλεία, τεχνικές και παραδείγματα σύνταξης της α΄ φάσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Βίκυ Φλέγγα, Στέλεχος Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.12: 45 – 12:30

Συζήτηση – παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με βάση συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων δήμων


12:30 – 13:00


ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ


13:00 – 13:30


ΕΣΠΑ 2014 – 2020: δυνατότητες χρηματοδότησης για τους δήμους
Γ. Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.13:30 – 14:30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου