.

Τα προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση νέου ΕΣΠΑ

Αγώνα δρόμου για να καλύψει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο ΕΣΠΑ κάνει η κυβέρνηση, με στόχο την ταχύτερη ενεργοποίηση του προγράμματος, που αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο τα επόμενα χρόνια. Αμεσο προαπαιτούμενο είναι η υλοποίηση του νόμου για τη διαχείριση του προγράμματος, καθώς και η υποβολή έως τα τέλη Φεβρουαρίου των σχεδίων δράσης για την «Εξυπνη Εξειδίκευση», τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε περιφερειακό και τομεακό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, εντός του Μαρτίου θα πρέπει να έχει κατατεθεί το σχέδιο δράσης για το σύνολο του προγράμματος.
Και οι δύο όροι είναι αναγκαίοι προκειμένου να καθοριστούν τα κριτήρια ένταξης έργων και να προκηρυχθούν με τη σειρά τους δράσεις για να ξεκινήσει η εκταμίευση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, που τυπικά μπήκε στον δεύτερο χρόνο της εφαρμογής του. Το σχέδιο δράσης για την «Εξυπνη Εξειδίκευση» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλου του ΕΣΠΑ, καθώς θα εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος σε συγκεκριμένες δράσεις που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα σε κάθε περιφέρεια. Στη βάση αυτή, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταγράψει τους τομείς στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το σχέδιο προϋποθέτει τη διασύνδεση ερευνητικών κέντρων με τα επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς φορείς, προκειμένου να προσδιορίσουν κοινούς στόχους για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, βάσει μετρήσιμων δεικτών.

Σημειώνεται ότι τυπικά το ΕΣΠΑ αναφέρεται στην περίοδο 2014 - 2020 και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν φθάνουν τα 26 δισ. ευρώ. Πρόκειται για πόρους που θα διατεθούν μέσω των τεσσάρων Τομεακών και των δεκατριών Περιφερειακών Προγραμμάτων με συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής, που μαζί με την εθνική συμμετοχή φθάνει τα 19 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθενται 4,6 δισ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς επίσης και 1,3 δισ. ευρώ από άλλα προγράμματα, όπως το «Συνδέοντας την Ευρώπη», η «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους».

Η υλοποίηση του νόμου για τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος αποτελεί επίσης βασική δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της Ε.Ε., προκειμένου να προκηρυχθούν δράσεις και να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Ο νόμος προβλέπει τη συγκέντρωση των διαχειριστικών αρχών στο υπουργείο Οικονομίας, που αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή αλλά έχει και τον τελικό λόγο για την ένταξη των έργων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν αρρυθμίες του παρελθόντος. Στα επιμέρους υπουργεία, τα οποία χάνουν ουσιαστικά την ευθύνη στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος, δημιουργούνται επιτελικές δομές που αναλαμβάνουν την εξειδίκευση του σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του κάθε υπουργείου και την παροχή υποστήριξης στους δικαιούχους.


www.kathimerini.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου