.

ΠΕΔ: Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης-Κατάρτισης για το θεσμικό πλαίσιο & Πρακτική Εκμάθηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για φορείς Δημοσίου

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,


Όπως σας είναι γνωστό, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4155/2013), όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς και η παρακολούθηση όλων των δημόσιων συμβάσεων που ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στη διαπιστωμένη ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των στελεχών των Δήμων, αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις νέες διαδικασίες καταχώρησης, αποφάσισε να διοργανώσει Ημερίδα Ενημέρωσης-Κατάρτισης.

Στόχος της Ημερίδας είναι η μεταφορά με απλή και κατανοητή γλώσσα όλων των αλλαγών που έχουν επέλθει, η προσομοίωση παραδειγμάτων διαγωνιστικών διαδικασιών επί της πλατφόρμας σε εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δημιουργία διαγωνισμού δύο σταδίων (τεχνική-οικονομική) και η απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων μέσα από το διάλογο-συζήτηση.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Κοβεντάρειου Ιδρύματος στην οδό Χ. Μούκα (πεζόδρομος) με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 15:00 μ.μ.

Παρακαλούμε θερμά η πρόσκληση να επιδοθεί επιπλέον στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τους εμπλεκομένους δημοτικούς συμβούλους και κυρίως στα στελέχη του δήμου σας που εμπλέκονται σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Θεωρώντας πολύ σημαντική την παρουσία του δήμου σας στη συγκεκριμένη εκδήλωση και προσβλέποντας στην ενεργή συμμετοχή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Φλώρινας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου