.

Αναστολή προκηρύξεων για πρόσληψη τακτικού προσωπικού από τη ΔΕΗ;

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γιώργου Αδαμίδη [Προέδρου του Σπάρτακου] σε προσωπικό του λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο το ΑΣΕΠ απέστειλε πριν μερικές ημέρες στη ΔΕΗ επιστολή όπου αναφέρεται:
"Έχοντας υπόψη το από 10 Φεβρουαρίου 2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο ζητείται η αναστολή της προόδου όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση προκηρύξεων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού του δημόσιου τομέα μετά την τελευταία αναδιοργάνωση των δομών των Υπουργείων, σας καθιστούμε γνωστό ότι αναστέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η έκδοση των προκηρύξεων που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (έγγραφο συμφωνίας ΑΡ.ΗΜ./ΔΑΝΠΟ/234/9.1.2015) καθώς και 450 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρχικό αίτημα με αρ. πρωτ. ΔΑΝΠΟ/11594/12.6.2014)."

Εδώ προφανώς υπάρχει αναντιστοιχία με τις πληροφορίες περί επικείμενης προκήρυξης του διαγωνισμού.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου