.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 110 θέσεις στη ΔΕΗ Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ). Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης ΕΔΩ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου