.

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης-Κατάρτισης με αντικείμενο τους νέους κανόνες σύναψης & εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων [Ν. 4281/2014]

Όπως σας είναι γνωστό, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4155/2013, Ν. 4281/2014), τόσο το πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών και πολύ περισσότερο οι κανόνες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έχουν αλλάξει.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε πρόσφατα Ημερίδα Ενημέρωσης & Κατάρτισης με αντικείμενο την εξοικείωση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Σε συνέχεια της πετυχημένης αυτής διοργάνωσης και ανταποκρινόμενοι στις διαπιστωμένες ανάγκες όλων των Δήμων, για ενημέρωση με έμφαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια νέα Ημερίδα ενημέρωσης.  
Στόχος της Ημερίδας είναι η κατανόηση των σχετικών διατάξεων, τα πεδία εφαρμογής, τα χρηματικά όρια, οι εξαιρέσεις, τα αναγκαία έγγραφα, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και οι διαδικασίες ανάθεσης, τα όργανα διενέργειας διαγωνισμών και όλοι οι εν γένει σημαντική κανόνες σύναψης και εκτέλεσης μιας δημόσιας σύμβασης.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Κοβεντάρειου Ιδρύματος στην οδό Χ. Μούκα (πεζόδρομος) με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 15:00 μ.μ.
Παρακαλούμε θερμά η πρόσκληση να επιδοθεί επιπλέον στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τους εμπλεκομένους δημοτικούς συμβούλους και κυρίως στα στελέχη του δήμου σας που εμπλέκονται σε αντίστοιχες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Διευκρινίζουμε επίσης ότι η πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από εμάς σε όλους τους συμμετέχοντες της προηγούμενης Ημερίδας.
Θεωρώντας πολύ σημαντική την παρουσία του δήμου σας στη συγκεκριμένη εκδήλωση και προσβλέποντας στην ενεργή συμμετοχή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου