.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ: 76ΑΩ7ΛΨ-ΠΕΣ) για ορισμό των µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), σύμφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν:

Α) οι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ, και
Β) εκπρόσωποι ή στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, καθώς επίσης και ιδιώτες επιχειρηματίες, που κατά προτίμηση και όχι υποχρεωτικά είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλίκ εδώ
Προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης: Πέμπτη 26/03/2015 και λήγει  τη Δευτέρα 6/4/2015.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση δίνονται:
  • στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr) και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και 
  • από τον κ. Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, τηλ. 24610-53948 email:imouratidis@mou.gr και κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ΠΔΜ, τηλ. 24610-52728,  email:   th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

Διευκρίνηση του energeiakozani για το τι προβλέπει το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014:
"Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από επτά (7) μέλη, από τα οποία τρεις είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της οικείας Περιφέρειας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/ και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και, κατά προτίμηση, είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με την ακόλουθη διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά"

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου