.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας επισημαινει την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση του ΦΕΚ διορισμού του νέου Πρύτανη

Ο ΕΣΔΕΠ του ΠΔΜ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση του ΦΕΚ διορισμού του νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένου πρύτανη του ΠΔΜ κ. Τουρλιδάκη, εφόσον έχουν παρέλθει τρεις εβδομάδες από την εκλογή του (χρονικό διάστημα τριπλάσιο από αυτό που απαιτήθηκε για τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθήνας). Αναρωτιόμαστε σε ποιο νομικό και ηθικό έρεισμα στηρίζεται αυτή η καθυστέρηση, όταν γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος νομιμότητας αυτών των διαδικασιών είναι θέμα λίγων ημερών.

ΔΣ ΕΣΔΕΠ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου