.

Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014 [αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών]

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, με άμεση νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προχωρά στην αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4281/14, που αφορούν στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών.
Η προβλεπόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου από την 1η Μαρτίου 2015, προκαλεί στην πράξη απόλυτη εμπλοκή στη λειτουργία του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων και μελετών. Ο λόγος είναι ότι μετά την ψήφιση του, ως μνημονιακή υποχρέωση τον περασμένο Αύγουστο, η εφαρμογή του νόμου εγκαταλείφθηκε.
Δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και δεν έχει αντιμετωπιστεί σειρά ουσιαστικών ζητημάτων εφαρμογής του νόμου, δημιουργώντας νομοθετικό κενό, με συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη, όπως επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διοίκησης.
Στο μεταξύ, σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από τεχνικούς επιστημονικούς φορείς και εργοληπτικές οργανώσεις, το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη τονίζει ότι «θεωρεί απαραίτητη την άμεση πλήρη αναστολή της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014, μέχρις ότου οι Επιτροπές ολοκληρώσουν το έργο τους, γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς των Μηχανικών και των Υπηρεσιών και θεσμοθετηθούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του νόμου προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις».
Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι «είναι σαφές ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου από τις Υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέον, θα είναι αδύνατη η λειτουργία των Επιτροπών του Υπουργείου (ΓΓΔΕ), που ελέγχουν την εγγραφή και προαγωγή των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων».

Πηγη: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου