.

Κοινοβουλευτική Ερώτηση για την Εκλογή Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 2454/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 ν. 4316/2014, το οποίο υπερψηφίστηκε και από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση, οι σχολές των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία εφόσον σε αυτές υπηρετούν τουλάχιστον οκτώ καθηγητές στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή, τέσσερις εκ των οποίων τουλάχιστον υπηρετούν στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Τα δε Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα δύο (2) Σχολές τους.

Στην περίπτωση αυτή το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, αφότου εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις αυτοδυναμίας κινείται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Συγκρότησης της Συγκλήτου.
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων αρμοδίως, διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη πρύτανη στις 25 Φεβρουαρίου 2015.  Πρύτανης εξελέγη ο κ. Αντώνης Τουρλιδάκης.
Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του Πρύτανη.

Επειδή η ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για τον διορισμό και την συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ είναι εξόχως σημαντική για την εύρυθμη και αποτελεσματική τους λειτουργία και την επιτυχή προώθηση του διοικητικού, διδακτικού και ερευνητικού τους έργου.

Επειδή στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου είναι αυτονόητη η πιστή εφαρμογή των νόμων από τη διοίκηση.

Ερωτάστε: 1. Για ποιον λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία διορισμού του νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας;
2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών για το διορισμό;


Οι Ερωτώντες βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ανδρέας Λοβέρδος 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου