.

Η νέα μετοχική σύνθεση του TAP - Trans Adriatic Pipeline AG (ανακοίνωση στην ΡΑΕ)

Η εταιρεία με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG» και το διακριτικό τίτλο «TAP AG», που εδρεύει στο Baar της Ελβετίας, οδός Lindenstrasse 2, 6340, κατέθεσε την 28η Ιανουαρίου 2015 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΑΠΟΦ. ΡΑΕ 431/30.07.2014 άδειας ΑΣΦΑ που κατέχει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1β του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/2010).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση τροποποίησης.

Περίληψη της αιτούμενης τροποποίησης σύμφωνα με την εταιρεία TAP AG :

“Summary Description of the amendment to the Independent Natural Gas System License of Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG)
 (article 15 par. 2 of the Natural Gas Licensing Regulation)

Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) has been granted an Independent Natural Gas System License by the Regulatory Authority for Energy (RAE) by virtue of RAE’s decision no. 431/2014.
According to article 15 par. 1(b) of the Natural Gas Licensing Regulation, the license holder must submit an application for the amendment of its license in case, inter alia, of change in its shareholder composition.
The amendment application is submitted, in accordance with the above provision of article 15 par. 1(b) of the Natural Gas Licensing Regulation, to account for the following changes in the shareholding structure of TAP AG:

  1. i. exit of Total Gas Transport Ventures SAS (“Total”) and PEG Infrastruktur AG (“E.On”) as shareholders;
  2. ii. entry of Spanish utility Enagás Internacional S.L.U (“Enagás”) as a new TAP AG shareholder; and
  3. iii. increase of Fluxys Europe BV (“Fluxys”) shareholding in TAP AG.
TAP AG’s shareholder “SOCAR Gas Pipelines GmbH” has been renamed “AzTAP GmbH”.

Following the above changes, the shareholdings in TAP AG are as follows:
Shareholder Shareholding in TAP AG
AzTAP GmbH (formerly named “SOCAR Gas Pipelines GmbH“)20%
BP Gas Marketing Ltd20%
Statoil Holding Netherlands B.V.20%
Fluxys Europe BV19%
Enagás Internacional S.L.U.16%
Axpo Trading AG5%

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου