.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχατρονικής

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ύστερα από πολλά αιτήματα υποψηφίων που τελειώνουν τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στα τέλη του Σεπτεμβρίου και δεν πρόλαβαν την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους, αποφάσισε την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Εξειδίκευση στη Μηχατρονική του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 έως τις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Στόχοι του προγράμματος
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή προχωρημένης εκπαίδευσης σ’ ολόκληρο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της: ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμού, μικροϋπολογιστών και ρομποτικής για να καλύψει τη σύγχρονη και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των αγορών, (της Ελληνικής συμπεριλαμβανομένης), για άτομα όχι με στενή εξειδίκευση σ’ ένα τομέα, αλλά με αυξημένες γνώσεις σε πολλούς ταυτόχρονα τομείς .
Το Μεταπτυχιακό προσφέρει γνώσεις απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την βελτιστοποίηση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας προϊόντων και διαδικασιών. Απευθύνεται δε σε πτυχιούχους Τμημάτων Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία σε τομείς, είτε του κατασκευαστικού, είτε του σχεδιαστικού, είτε άλλων κλάδων (μετρήσεων κ.λπ.). Την ικανότητα αυτή την αποκτούν με τον συνδυασμό γνώσεων στους τομείς της μηχανικής, της ηλεκτρονικής, της ηλεκτρολογίας, της πληροφορικής και ρομποτικής, με μαθήματα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά, τη σχεδίαση βασισμένη σε μικροεπεξεργαστές, τη real time συλλογή και επεξεργασία σημάτων και δεδομένων, τα συστήματα ισχύος, το μηχανολογικό σχεδιασμό συστημάτων, τη μηχανική συμπεριφορά συστημάτων και υλικών και τους αισθητήρες.
Το πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σ’ ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό που να μπορεί να συνδυάσει τους κλάδους των ηλεκτροπνευματικών, ηλεκτρονικών, μηχανικής, μικροεπεξεργαστών αισθητήρων και ρομποτικής το οποίο καλύπτει ανάγκες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων αρχίζοντας από τις μικρότερες και τελειώνοντας στις μεγαλύτερες βιομηχανικές .
Ποιοι μπορούν να το ακολουθήσουν
Στο ΠΜΣ του Τμήματος γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων θετικών και τεχνολογικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι τριών (3) εξαμήνων και ενενήντα (90) ECTS.
Δίδακτρα
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα δίδακτρα έχουν καθοριστεί από το ΦΕΚ ίδρυσής του, στο ποσό των 3,000 ευρώ.
Υποτροφίες
Υποτροφίες μπορεί να είναι διαθέσιμες στους φοιτητές με κριτήρια την ακαδημαϊκή αριστεία ,αλλά και την οικονομική κατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη σελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. http://mechatronics.teiwm.gr, και στην γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τηλ: 24610 68204 email sec-grad@teiwm.gr.
Από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου