.

Επισκεφτείτε το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Επισκεφτείτε το www.startupincubator.gov.gr - Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας - που δίνει την δυνατότητα καταγραφής, αναζήτησης και αξιολόγησης δομών όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, εκκολαπτήρια/ incubators, χώροι συνεργασίας/coworking spaces, προγράμματα επιτάχυνσης/ accelerators.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου