.

ΥΠΕΝ: Για την επιβληθείσα χρηματική ποινή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα

Το πρόβλημα της διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων υπάρχει εδώ και δεκαετίες (και σε κάθε περίπτωση από όταν θεσπίστηκε η Οδηγία 91/689, δηλ. 12/12/1993) και είναι συνυφασμένο με το συνολικότερο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και των πρακτικών της ελληνικής βιομηχανίας. Η επιβολή του προστίμου ήταν αναπόφευκτη δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης που καθιστούσε αδύνατη την έγκαιρη πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2009 και άμεση άρση των αιτιάσεων της απόφασης μέσα σε λίγους μήνες.
Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη αποτελεί ευθύνη των παραγωγών τους, στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με οργάνωση του απαραίτητου δικτύου υποδομών. Η αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον και για την περαιτέρω εναρμόνιση της χώρας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελεί βασικό στόχο άμεσης προτεραιότητας της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε έχει αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για την άρση όλων των στοιχείων της καταδικαστικής απόφασης του 2009 και πιο συγκεκριμένα:
·        Θεσμοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) που ολοκληρώνεται εντός του Σεπτεμβρίου.
·        Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων για τηνκαταγραφή με σύγχρονο τρόπο καιπαρακολούθηση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και θεσμοθέτησή του, που έχει ολοκληρωθεί.
·        Πρωτοβουλίες για τις υποδομές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της χώρας, με στόχο τη χωροθέτηση και δημιουργία εντός του 2016 χώρων διάθεσης (ΧΥΤΕΑ) περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου, με επιστημονική τεκμηρίωση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ύψιστη περιβαλλοντική προστασία σε συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και αντισταθμισμάτων άρσης και αποτροπής περιβαλλοντικού κινδύνου και βεβαίως θεμιτής συμμετοχής στα ανταποδοτικά οφέλη εκμετάλλευσης.
·        Πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των «ιστορικών» αποβλήτων με απαίτησηυποβολής  από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις προγραμμάτων συμμόρφωσης για την διαχείρισή τους και υποχρέωση υλοποίησης των προγραμμάτων, αυστηρά μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Παράλληλα, προώθηση προγράμματος αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων σε 10 περιφέρειες της χώρας με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
·        Ειδικοί στοχευμένοι έλεγχοι σε περιπτώσεις μη νόμιμης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπου ήδη καταγράφονται εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, δήλωσε σχετικά με το θέμα: «Οι σημαντικές προσπάθειες και η πρόοδος που συντελέστηκε από το ΥΠΕΝ με την νέα κυβέρνηση, αναγνωρίζεται στη νέα απόφαση του Δικαστηρίου και γι’ αυτό η χρηματική ποινή είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, ενώ συναρτάται με τον βαθμό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας εντός του επόμενου εξαμήνου. Με τις ενέργειες που είναι σε εξέλιξη δίνουμε την μάχη να μηδενίσουμε το ημερήσιο πρόστιμο. Η αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της παράνομης διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων είναι ένας διαρκής αγώνας που διεξάγεται με αποφασιστικότητα και πείσμα. Το Υπουργείο προχωρεί σε μεγάλες θεσμικές ρυθμίσεις, όπως η ολοκλήρωση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, η λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, η υποχρεωτική, εμπρόθεσμη και σύννομη διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων επικινδύνων αποβλήτων και η δημιουργία υποδομών διάθεσής τους. Η πραγματική επίλυση του προβλήματος συνίσταται στη δημιουργία και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων (κυρίως ΧΥΤΕΑ) και αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για το Υπουργείο».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου