.

ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2016 για τo Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 19-09-2016 ΜΕΧΡΙ 28-09-2016


Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Παρασκευή Σπανούδη - Ευαγγελία Θεοχάρη τηλ. επικ. 24630-52437

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου