.

Δημιουργούνται τέσσερα «χρηματιστήρια» ηλεκτρικής ενέργειας

Tέσσερα «χρηματιστήρια» ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να δημιουργηθούν με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την «Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε.», (target model), το οποίο έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας.

H διαβούλευση λήγει την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, καθώς η υιοθέτηση του target model αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και ένα από τα ενεργειακά προαπαιτούμενα σε εκκρεμότητα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που ξεκίνησε χθες για την εκταμίευση της υπο- δόσης των 2,8 δισ. ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας θα συναντηθεί σήμερα με τους εκπροσώπους των Θεσμών.
Οι τέσσερις αγορές που πρόκειται να δημιουργηθούν είναι: η Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων, η Ενδοημερήσια Αγορά, η Αγορά της Επόμενης Ημέρας και η Αγορά Εξισορρόπησης.
Συναλλαγές επί των προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρισμού θα μπορούν να συνάπτονται και διμερώς, εκτός της χονδρικής αγοράς, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα π.χ. σε μεγάλους καταναλωτές, όπως οι βιομηχανίες, να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις με τους παραγωγούς ηλεκτρισμού.
Το νομοσχέδιο ορίζει και τους Διαχειριστές για κάθε μία από τις νέες αγορές, χωρίς ωστόσο να προβλέπει και τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία τους, οι οποίες θα προσδιοριστούν στη συνέχεια μέσω Κωδίκων που θα εκδόσει η ΡΑΕ.
Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προιόντων αναλαμβάνει ο ΛΑΓΗΕ αλλά μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, η ΡΑΕ θα μπορεί να εισηγηθεί τον ορισμό άλλων νομικών προσώπων πέραν του ΛΑΓΗΕ ως Διαχειριστών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταβάλουν τέλη στον Διαχειριστή.
Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας ακόμα φορέας, ο Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ ή ΝΕΜΟ -Nominated Electricity Market Operator). O νέος φορέας θα είναι αρμόδιος για την κάλυψη, την εκκαθάριση και τον Διακανονισμό των συναλλαγών των Συμμετεχόντων στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. Ο ΛΑΓΗΕ θα μπορεί να οριστεί ως ΝΕΜΟ.
Η μετάβαση στο νέο τρόπο λειτουργίας της αγοράς θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2018, ενώ η ΡΑΕ θα μπορεί να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεση των προιόντων χονδρικής, την κάλυψη, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό αυτών των ενεργειακών προϊόντων κ.λπ.
Εξάλλου τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όπως και της Ενδοημερήσιας Aγοράς, αναλαμβάνει ο Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ), σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς.
Τέλος τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης αναλαμβάνει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σήμερα Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) είναι ο ΑΔΜΗΕ. Το νομοσχέδιο δεν κατονομάζει τον ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστή της Αγοράς Εξισορρόπησης και αφήνει ασαφές το εάν ο ΑΔΜΗΕ, θα οριστεί ως ΟΔΑΗΕ ή όχι.

Πηγη: imerisia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου