.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 30.8.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 30-8-2011 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Ανακοινώσεις ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση
β) Επιστολή ΤΕΕ τμ. Β.Α. Αιγαίου για το σχέδιο νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών» - Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου για το σχέδιο νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών».
γ) Γενικό Συμβούλιο – Ημερίδα Σπάρτακου 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα «Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης λιγνίτη σε ιδιώτες»- 3ος Πανελλήνιος αγώνας δρόμου «Μνήμες λιγνίτη» 11 Σεπτεμβρίου.
δ) Επιστολές ΤΕΕ Κέρκυρας «Πληρωμές δημοσίων έργων» - ΤΕΕ Θράκης για το σχέδιο νόμου Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και άλλες διατάξεις ΥΠΕΚΑ».
ε) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας, 31 Αυγούστου. Ώρα 18.00
στ) Κοινή πρόταση Δ.Ε. νησιωτικών τμημάτων ΤΕΕ για δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης μηχανικών ΤΕΕ.
ζ) Δ.Τ. ΣΠΜΕ για την πρόταση του ΥΠΕΚΑ για ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών.
η) Επιστολή ΤΕΕ τμ. Ανατολ. Μακεδονίας για τις αναθέσεις μελετών ως ερευνητικά προγράμματα από τους ΟΤΑ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
θ) Επιστολή ΤΕΕ ανάθεσης στο δικηγόρο Καραμέρο Γεώργιο του χειρισμού της υπόθεσης Αρχοντικού Παπατέρπου.
ι) Αποδοχή από Υπουργείο Ανάπτυξης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους για αρμοδιότητά του στη διαδικασία θέσπισης όρων και περιορισμών δόμησης για ακίνητα που είναι όμορα σε διατηρητέα.
Ια) Επιστολή ΤΕΕ τμ. Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας «Απαράδεκτα αιφνιδιαστική και σε πλείστες περιπτώσεις ελεγχόμενης νομιμότητας του ανενεργού νόμου από το 1994 άρθρου 28 του ν. 2938/1994 με επιβολή προστίμων.
Ιβ) Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας για την κατάργηση του ΙΓΜΕ.
Ιγ) Επιστολή Χαρ. Βαρδάκα προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων των Δήμων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και της Εκκλησίας.
Ιδ) Αποστολή από Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας παρατηρήσεων για το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης».
Ιε) Επιστολή – αίτηση Αθανασιάδη Αθανασίου για χορήγηση σχεδιαγράμματος για παλιότερη αίτηση πραγματογνωμοσύνης.
Ιστ) Επιστολή Ν.Ε. ΤΕΕ ν. Καστοριάς για ακύρωση ρυθμίσεων οφειλών ΔΟY και ΙΚΑ από τεχνικές εταιρίες.
ιζ) Δελτία τύπου (2) Συλλόγου Εργοληπτών Δυτικής Μακεδονίας για τη δημοπράτηση έργων από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με το σύστημα μελέτης κατασκευής.
Ιη) Σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ για αυθαίρετα
3. Αιτήσεις συναδέλφων για συμμετοχή τους σε ΜΕ.
4. Αίτηση Αθανασίας Ντούλια για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το κόστος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αμοιβής και υλικών) για το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της επί της εθνικής οδού Κοζάνης – Σερβίων.
5. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη Β’θμια επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας (ΠΕΧΩ) της Αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
6. Συζήτηση για τον τοπικό πόρο με μέλη του ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κοζάνης.
7. Έγκριση δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου