.

"Μοναξιές" για τα αγροτικά φωτοβολταικά, μόνο... ένα σε λειτουργία - παράταση 3 μηνών από ΔΕΗ

Από το www.energypress.gr

«Μοναξιά» επικρατεί στο χώρο των αγροτικών φωτοβολταικών, καθώς παρά το βουνό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το τελευταίο χρόνο και τις 5.000 προσφορές σύνδεσης που έχει μέχρι σήμερα δώσει η ΔΕΗ, σήμερα σε λειτουργία βρίσκεται μόνο… ένα!

Δυστοκία στη λήψη δανείων από τις τράπεζες, εμπόδια στις πολεοδομίες, και το γενικότερο άσχημο οικονομικό κλίμα, έχουν «μπλοκάρει» την πλειονότητα των νεόκοπων υποψήφιων επενδυτών, με αποτέλεσμα παρ’ ότι από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα η ΔΕΗ έχει ικανοποιήσει το 83% σχεδόν των αγροτικών αιτημάτων (από το σύνολο των 6.000), συνδεδεμένο στο σύστημα και εν λειτουργία, να βρίσκεται μόνο ένα φωτοβολταικό των 100 κιλοβάτ, στη Βέροια ! Συμβόλαια, δε, με το δίκτυο της ΔΕΗ δεν έχουν υπογράψει παρά γύρω στους... 50 από τους 5.000.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν στα χέρια τους όρους σύνδεσης αλλά αδυνατούν να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα έγγραφα, θα μπορούν παρ’ όλα αυτά να υπογράψουν μαζί της συμβάσεις σύνδεσης, και εντός 3 μηνών να προσκομίσουν όλα όσα τους λείπουν, αλλά και να καταβάλλουν τότε τις δαπάνες για τα όποια έργα σύνδεσης με το δίκτυο απαιτούνται να γίνουν.

Που οφείλεται η δυστοκία

Τι έχει συμβεί ; Προφανώς - όπως λένε στελέχη της ΔΕΗ- η πλειονότητα από τους 5.000 αγρότες, παρ’ ότι έχουν πάρει τις προσφορές σύνδεσης (και άρα έχουν κατοχυρώσει συγκεκριμένη εγγυημένη τιμή), περιμένουν πρώτα να υπογράψουν σύμβαση πώλησης με τον ΔΕΣΜΗΕ, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από τράπεζα, και άρα να ξεκινήσουν το έργο. Για το λόγο αυτό, αλλά και για γενικότερους λόγους έλλειψης ρευστότητας, δεν έχουν προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΗ για να καταβάλλουν την εγγυητική επιστολή από τράπεζα και να πληρώσουν το κόστος των όποιων έργων σύνδεσης απαιτούνται να γίνουν, όπως προβλέπει ο νόμος, και εν συνεχεία να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης.

Άλλοι πάλι, λόγω του φόρτου εργασίας που επικρατεί στις πολεοδομίες και του χάους που έχουν προκαλέσει οι οργανωτικές αλλαγές λόγω Καλλικράτη (εντάσσονται πλέον στις Περιφέρειες, και όχι στις Νομαρχίες όπως πριν) δεν κατάφεραν να πάρουν εγκαίρως τη λεγόμενη έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όπως απαιτεί ο νόμος.

Κίνδυνος γιατί λήγει το 6μηνο…

Ωστόσο, οι προσφορές που έχουν πάρει από τη ΔΕΗ, αναγράφουν ρητά ότι έχουν 6μηνη διάρκεια, που σημαίνει ότι αν εντός αυτού του διαστήματος οι κάτοχοί τους δεν προσέλθουν για να καταβάλουν τις εγγυητικές και τα ποσά για τα έργα σύνδεσης, αυτές παύουν να ισχύουν. Η μεγάλη μάζα των αγροτών άρχισε να παίρνει όρους σύνδεσης από την 1η Φεβρουαρίου και μετά, επομένως για κάποιους το 6μηνο έληξε ήδη την 1η Αυγούστου, για άλλους λήγει εντός των ημερών, για άλλους το Σεπτέμβριο, κ. ό. κ.

Παράταση 3 μηνών από ΔΕΗ για να προσκομίσουν τα έγγραφα

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, και τον κίνδυνο ενός νέου "βραχυκυκλώματος" με τα αγροτικά φ/β, η ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση (22 Ιουλίου) που εστάλη στα κατά τόπους γραφεία της, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους αγρότες να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης, ακόμη κι αν τους λείπει κάποιο έγγραφο, δίνοντάς τους παράταση 3 μηνών.

«Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες που αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (καθυστέρηση έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών για την οποία είχε εγκαίρως υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία, καθυστέρηση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. εφόσον απαιτείται, καθυστέρηση έκδοσης επιστολής κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας κλπ.), θα μπορούν να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης χωρίς τη ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Στις περιπτώσεις αυτές οι συμβάσεις σύνδεσης θα προβλέπουν προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης. Μετά την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ανωτέρω, οι συμβάσεις θα ενεργοποιούνται και τότε η ΔΕΗ θα προχωρά στη μελέτη και κατασκευή των έργων σύνδεσης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωσή της.

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου θα παρέλθει η 6μηνη διάρκεια ισχύος των προσφορών σύνδεσης, εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί μετά την 31 Ιανουαρίου 2011 ή θα εκδοθούν από εδώ και πέρα, χωρίς την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης, οι προσφορές θα παύουν να ισχύουν και οι σχετικοί φάκελοι θα τίθενται κατευθείαν στο αρχείο.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα παύουν να ισχύουν και οι συμβάσεις σύνδεσης που θα έχουν συναφθεί χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, αν παρέλθει η 3μηνη προθεσμία. Στις περιπτώσεις αυτές οι εγγυητικές επιστολές θα επιστρέφονται στους δικαιούχους

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου