.

ΔΕΗ: Καμία ανησυχία για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης

Σχετικά με δημοσιεύματα εφημερίδων που αναφέρονται σε ανακοίνωση Σωματείου εργαζομένων, σχολιάζοντας τα προβλήματα τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτhttp://www.blogger.com/img/blank.gifης, από τη ΔΕΗ Α.Ε επισημαίνονται τα ακόλουθα :

1. Ως γνωστόν ο ΑΗΣ Μελίτης σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ με προγραμματισμένη τροφοδοσία από δύο διαφορετικές πηγές:
• Το δημόσιο λιγνιτωρυχείο Βεύης
• Το ορυχείο Αχλάδας που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε»

2. Η σύμβαση της ΔΕΗ με την εταιρεία «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ», στην οποία ήταν τότε μισθωμένο το δημόσιο λιγνιτωρυχείο Βεύης, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, λόγω των σημαντικών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ως άνω εταιρεία. Την 25.07.2003, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η εταιρεία «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ» κηρύχθηκε έκπτωτη από τα μισθωτικά της δικαιώματα στο δημόσιο λιγνιτωρυχείο Βεύης, λόγω παραβίασης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΔΕΗ προχώρησε στην καταγγελία της Σύμβασης.

3. Για την κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης η ΔΕΗ προχώρησε εσπευσμένα στη διάνοιξη νέου ορυχείου στο κοίτασμα Κλειδιού. Η διάνοιξη του ορυχείου Κλειδιού ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004 με εργολαβικό εξοπλισμό. Λόγω σημαντικών γεωτεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν και επεκτάθηκαν τόσο στο χώρο εκσκαφής όσο και στο χώρο απόθεσης οι εργασίες στο ορυχείο Κλειδιού διακόπηκαν στις 23.05.2008.

4. Από την έναρξη λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης (Απρίλιος 2003) μέχρι τη διακοπή των εργασιών στο ορυχείο Κλειδιού (23.05.2008) η τροφοδοσία του σταθμού στηρίχθηκε σε ποσοστό 69% στο ορυχείο Αχλάδας που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε», ενώ για το διάστημα μετά τον Μάιο 2008 σε ποσοστό έως και 100%.

5. Με δεδομένα, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, τα διαφαινόμενα προβλήματα της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε» για περαιτέρω αποκλειστική κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της Επιχείρησης προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επαναλειτουργία του ορυχείου Κλειδιού.

Ήδη βρίσκεται σε διαδικασία διακήρυξης το πρώτο σχετικό έργο, που αφορά διακίνηση 8 εκατ. κυβικών μέτρων αγόνων υλικών με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 29.08.2011.

6. Με στόχο πάντα τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης η Επιχείρηση προγραμματίζει τη μεταφορά των απαιτούμενων ποσοτήτων λιγνίτη από το ορυχείο Αμυνταίου, ενώ παράλληλα προβαίνει σε ενέργειες για προμήθεια μικρών ποσοτήτων λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης από τρίτους (Βουλγαρία, ΛΑΡΚΟ, ΜΕΤΕ κλπ).

7. Επισημαίνεται ότι ο πιο πάνω προγραμματισμός δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στο ισοζύγιο λιγνίτη, δεδομένου ότι η ομαλή και ασφαλής τροφοδοσία όλων των υπόλοιπων μονάδων της Επιχείρησης είναι εξασφαλισμένη.

Ο ετήσιος προγραμματισμός των ορυχείων της Επιχείρησης περιλαμβάνει πάντοτε τη δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλέον αναγκών παραγωγής λιγνίτη, εφόσον απαιτηθεί αυτό, ενώ διαχρονικά ουδέποτε υπήρξε αδυναμία κάλυψης σε λιγνίτη των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της Επιχείρησης.Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου