.

Πρόσκληση από το ΕΣΠΑ: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Προβλέπει:
  • Αναστροφή της Θερμικής Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Περιβάλλον.
  • Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσμού κατά την περίοδο των Θερμικών Διαταραχών (θερμών επεισοδίων).
  • Βελτίωση του Μικροκλίματος στα Δομημένα Σύνολα Υψηλής Πυκνότητας και συγκεκριμένα τις αστικές περιοχές χαμηλού εισοδήματος.
  • Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο.
  • Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχμής της χώρας.
  • Βελτίωση των Επιπέδων Θερμικής Άνεσης του Αστικού Πληθυσμού.
  • Τόνωση και Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και της Βιομηχανίας Σχεδιασμού και Παραγωγής Δομικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον.
 κλικ για αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου