.

Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για την Εκμίσθωση των Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημοσίου λιγνιτωρυχείου Βεύης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Εκμίσθωση των Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημοσίου λιγνιτωρυχείου Βεύης του Νομού Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκμίσθωσης και καταρτίστηκε πίνακας φθίνουσας βαθμολογικής κατάταξης όλων των συμμετεχόντων.

Οι πέντε πρώτοι συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψήφιων εταιρειών, με τα οποία ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

- ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΤΚΑ

- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

- ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα προχωρήσει άμεσα στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, κατά την οποία θα κληθούν από την Επιτροπή οι πέντε πρώτοι στη βαθμολογική κατάταξη συμμετέχοντες, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Δ9/Φ6/15636/2878/2.8.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Οι εταιρείες αυτές θα κληθούν εγγράφως να υποβάλουν, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, πλήρη αναλυτικό φάκελο τεμκηρίωσης της δεσμευτικής πρότασής τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου