.

Σπάρτακος: Επιστολή σε Αρ. Ζερβό για ασφαλή τροφοδοσία του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε (για πολλοστή φορά) στο θέμα της ασφαλούς τροφοδοσίας του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία μας για την σοβαρότητα της κατάστασης.
Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε (και πάλι) στις προβλέψεις – επισημάνσεις μας, ότι η εταιρία ¨ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ¨ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να απειλείται εκ νέου η ομαλή λειτουργία του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ.
Με έντονη δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι οι επιστολές – αναφορές μας προς την κυβέρνηση, (αρμόδια υπουργεία ΥΠΕΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) να παραχωρήσει την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Βεύης στη ΔΕΗ Α.Ε (με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν στη χώρα μας αξιόπιστες εταιρίες που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διάνοιξη του αντίστοιχου Ορυχείου, έτσι όπως προβλέπει και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου 2008, για να τροφοδοτείται ακώλυτα και με ασφάλεια ο πλέον σύγχρονος, οικονομικότερος και περιβαλλοντικά φιλικότερος Σταθμός παραγωγής Η/Ε της ΔΕΗ Α.Ε), έπεσαν στο κενό. Το ίδιο δυστυχώς συνέβη και με τις πιέσεις – παρεμβάσεις μας προς τη ΔΕΗ Α.Ε να προχωρήσει τη διάνοιξη των δικών της Ορυχείων (Κλειδί, Λόφων, Μελίτης, κλπ).
Σήμερα εκ νέου, το Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε. αναγκάζεται να διερευνήσει και να αναζητήσει τρόπους, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ με λιγνίτη, για να μη βρεθούμε και πάλι στη δυσάρεστη θέση να τεθεί ακόμη μια φορά εκτός λειτουργίας, με δυσμενή αποτελέσματα για την κερδοφορία της επιχείρησης και όχι μόνο.
Είναι δε γνωστό, ότι αντίστοιχες προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για το εν λόγω θέμα, επανελήφθησαν στο παρελθόν από το Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 2 Νοεμβρίου του 2009 -μετά από αντίστοιχες επιστολές μας- όπου αποφασίστηκε «βοήθεια – διευκόλυνση προς την εταιρία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ενώ παράλληλα η ΔΕΗ Α.Ε έχει ξεκινήσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δικών της Λιγνιτικών κοιτασμάτων στην περιοχή ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Σταθμού», σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Επιχείρησης τις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πρακτικό αποτέλεσμα, εκτός από το θετικό γεγονός ότι συγκροτήσατε επιτροπή για την επαναλειτουργία – διάνοιξη του Ορυχείου του Κλειδίου και βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού η διακίνηση μαζών.
Στις 3 Μαΐου 2011 και με δεδομένη την ¨αξιοπιστία¨ της εν λόγω εταιρίας, το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. κλήθηκε να συνεδριάσει με θέμα: «εξασφάλιση λειτουργίας του Ορυχείου Αχλάδας το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρία ¨ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε¨ για την ομαλή τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης». Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, η ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία οικονομική βοήθεια – διευκόλυνση προς την εταιρία ¨ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε¨ με το ποσό των 7 εκ. ευρώ, όπως μας κοινοποίησαν με τα αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία τους οι εκπρόσωποι μας (των εργαζομένων) στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., στα οποία μάλιστα καταγράφεται με ξεκάθαρο τρόπο η θέση τους, που ως γνωστόν δεν ήταν ομόφωνη.
Κύριε Πρόεδρε
Παρόλα αυτά, σε πρόσφατο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. (26-7-2011) και μετά από σχετική εισήγηση της Γ.Δ.ΟΡ, αποφασίστηκε η τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης να γίνεται εφεξής αποκλειστικά από τα κοιτάσματα των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και συγκεκριμένα του Ορυχείου Αμυνταίου και Μαυροπηγής, συνεπικουρούμενα με μικρότερες ποσότητες από τα ιδιωτικά Ορυχεία της ΛΑΡΚΟ και του Προσήλιου, καθώς και ποσότητες από τη Βουλγαρία (προετοιμάζονται τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού από τη ΓΔΟΡ για διακίνηση λιγνίτη).
Κύριε Πρόεδρε
Η συγκεκριμένη απόφαση:
α) Απαλλάσσει καταρχήν την εταιρία ¨ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.¨ από την οποία θα πρέπει να απαιτηθούν οι ανάλογες ρήτρες που επέβαλλαν οι Γενικές Διευθύνσεις Παραγωγής και Ορυχείων για την μη τήρηση των υποχρεώσεων της, ενώ το αρμόδιο υπουργείο είναι υποχρεωμένο να ελέγξει εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις παραχώρησης εκμετάλλευσης του Ορυχείου στην εν λόγω εταιρία.
β) Είναι βέβαιο ότι θα επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση, μειώνοντας περεταίρω την κερδοφορία της, αφού απαιτείται η μεταφορά λιγνίτη από δεκάδες φορτηγά, σε τεράστιες αποστάσεις.
γ) Μεσοπρόθεσμα θα δημιουργήσει έντονο πρόβλημα στο ισοζύγιο των αποθεμάτων Λιγνίτη στους ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας, όταν το Ορυχείο Αμυνταίου θα τροφοδοτεί εφεξής 3 ουσιαστικά λιγνιτικούς Σταθμούς Παραγωγής Η/Ε, συνολικής ισχύος 935 MW, δυστυχώς με το υφιστάμενο προσωπικό και εξοπλισμό, αφού δεν γίνονται προσλήψεις.
Στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει για να μην τεθεί εκτός λειτουργίας ο ΑΗΣ Μελίτης από έλλειψη λιγνίτη, η απάντηση θα έπρεπε να απασχολεί και το αρμόδιο υπουργείο.
Δυστυχώς όμως, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το ΥΠΕΚΑ διαπραγματεύεται την πώληση Λιγνιτικών Μονάδων της περιοχής σε ιδιώτες,
σ’ αυτούς δηλαδή για τους οποίους, ενίοτε, γίνονται χαριστικές ρυθμίσεις, με το πρόσχημα της ελεύθερης πρόσβασης στα Λιγνιτικά κοιτάσματα.
Κύριε Πρόεδρε
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι εάν στο παρελθόν η ΔΕΗ Α.Ε. δεν βοηθούσε/ διευκόλυνε την εν λόγω εταιρία, το πρόβλημα σαφέστατα και θα είχε αναδειχθεί νωρίτερα και νωρίτερα θα επέρχετο και η οριστική του λύση, γιατί και η συγκεκριμένη είναι προφανώς προσωρινή και ενδεχομένως να ελήφθη υπό καθεστώς πανικού μπροστά στον κίνδυνο παύσης της λειτουργίας του Σταθμού.
Μετά από την εικόνα και την κατάσταση που διαμορφώνουν τα όσα περιγράψαμε, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ δεν μπορεί παρά να σας καλέσει να διαφυλάξετε, με κάθε τρόπο το κύρος, τα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας.
Το χρωστάτε στις χιλιάδες των εργαζομένων, το χρωστάτε στην περιοχή που 60 χρόνια τώρα εξασφαλίζει και προμηθεύει την κοινωνία και τους καταναλωτές με το πολυτιμότερο αγαθό που υφίσταται στην σύγχρονη εποχή και δεν είναι άλλο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογείται καμία ολιγωρία, καμία απερισκεψία και κανένα ρίσκο. Μοναδικός απαρέγκλιτος στόχος πρέπει να είναι η προστασία της ΔΕΗ και η δημιουργία υγειών προοπτικών εξέλιξής της.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, η ΓΕΝΟΠ, τα Συνδικάτα της περιοχής, η τοπική κοινωνία και οι φορείς δηλώνουν το ΠΑΡΟΝ.

Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Κωνσταντίνος Βασιλειάδης


Κοινοποίηση: Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη
Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κώστα Μαθιουδάκη
Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας κ. Γιώργο Δακή
Αν/τή Δ/Σ ΔΕΗ Α.Ε κ. Απόστολο Μπαράτση
Αν/ρια Δ/Σ ΔΕΗ Α.Ε κ. Ουρανία Αικατερινάρη
Αν/τη Δ/Σ ΔΕΗ Α.Ε κ. Νίκο Χατζηαργυρίου
Γ.Δ.ΟΡ. κ. Παναγιώτη Νικολακάκο
Γ.Δ.ΠΑΡ. κ. Γιάννη Κοπανάκη
Γ.Δ.ΑΝ.ΠΟ κ. Γιώργο Τριανταφύλλη
Γ.Δ.ΟΙΚ. κ. Γιώργο Αγγελόπουλο
Δ/ντρια ΛΚΔΜ κ. Όλγα Κουρίδου
Εκπροσώπους Εργαζομένων στο Δ.Σ ΔΕΗ Α.Ε
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Εργατικά Κέντρα


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου