.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

Παρατίθεται παρακάτω το υπό ψήφιση [αυτήν την εβδομάδα] σχέδιο νόμου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου