.

34 εργατικά ατυχήματα το 2010 στο ΛΚΔΜ-Μειώθηκαν κατά 16,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Από τον ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ

Υπηρεσιακή έκθεση «ακτινογραφεί» τις αιτίες και τη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων ανά ημέρα, φυλακή, ηλικία και υπηρεσιακή ηλικία.

Μείωση κατά 16,5% εμφανίζουν τα εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στο ενεργειακό λεκανοπέδιο Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας.
Αυτό προκύπτει σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης της Μονάδας Υγείας Ασφάλειας & Εκπαίδευσης στην Εργασία (ΜΥΑ&ΕΕ), ωστόσο τα εργατικά ατυχήματα συνεχίζουν να αποτελούν μάστιγα για τη ΔΕΗ, καθώς έχουν σαν συνέπεια την απώλεια ζωών, αναπηρίες και οικονομικό κόστος.
Το 2010 στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκαν 34 εργατικά ατυχήματα – το ένα ομαδικό – μέσα στις εγκαταστάσεις του ΛΚΔΜ, έναντι 42 εργατικών ατυχημάτων το 2009, που αφορούν σε δραστηριότητες των ορυχείων και των συνεργείων υποστήριξης. Ευτυχώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπήρξε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Επίσης συνέβησαν 9 αιφνίδια παθολογικά γεγονότα, εκ των οποίων το ένα κατέληξε σε θάνατο, καθώς και ένα τροχαίο συμβάν εκτός έργου.
Τα 22 εργατικά ατυχήματα αφορούν τακτικό προσωπικό επί 3.436 μισθωτών και τα 12 αφορούν έκτακτο προσωπικό επί 843 εκτάκτων υπαλλήλων. Το 65% τω ατυχημάτων αφορά το τακτικό προσωπικό και το 35% το έκτακτο προσωπικό.
Ως προς τη φύση των βλαβών στην υγεία εξ’ αιτίας των εργατικών ατυχημάτων του 2010, μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα κατάγματα (40%) και ακολουθούν οι κακώσεις (31,4%). Αντιθέτως το 2009 μεγαλύτερα ποσοστά παρουσίαζαν οι κακώσεις (35,7%) και ακολουθούσαν τα κατάγματα (21,4%).
Το 77,1% των εργατικών ατυχημάτων έχει χρονική διάρκεια απουσίας από την εργασία 1-31 ημέρες (έναντι 81% το 2009), το 8,6% των ατυχημάτων έχει διάρκεια απουσίας 32-56 ημέρες. Πάνω από 56 ημέρες απουσίας από την εργασία παρουσιάζει το 14,3% των εργατικών ατυχημάτων το 2010, έναντι του 9,5 το 2009.
Στο προσωπικό φυλακών, για το έτος 2010, οι ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο παρουσιάζουν ισότιμα το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων (20%), ενώ για το 2009, οι ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή εμφανίζουν ισότιμα το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων (19,2%).
Στο προσωπικό ημέρας, για το έτος 2010, το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων εμφάνισε η Πέμπτη 25% και η Δευτέρα Τρίτη από 20,8%. Το 2009 η Τρίτη με 31,3% εμφάνιζε το μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθούσε η Τετάρτη με 25%.
Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων για το 2010 παρουσιάζει η απογευματινή φυλακή με 40%, ενώ ακολουθούν ισότιμα η πρωινή και νυχτερινή φυλακή με 30% η κάθε μία. Η 3η ημέρα της κάθε φυλακής παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων (30%) και ακολουθούν ισότιμα η 6η και 7η ημέρα με ποσοστό 20% η κάθε μία.
Ως προς την ηλικιακή κατανομή, το 34% των εργατικών ατυχημάτων συμβαίνει στην ηλικιακή κατηγορία 46-50 ετών και ακολουθούν ισότιμα οι ηλικίες 26-30, 36-40 και 51-55 ετών με ποσοστό εργατικών ατυχημάτων 14,3% η κάθε ηλικιακή κατηγορία.
Ως προς την υπηρεσιακή ηλικία, πιο ευάλωτοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι με υπηρεσία έως ενός έτους, με μεγαλύτερο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων που ανέρχεται σε 35,3%. Ακολουθεί το προσωπικό ηλικίας 17 ετών με 17,6%.
Η βασικότερη αιτία των εργατικών ατυχημάτων είναι η πτώση, καθώς κατέχει το 32,4%. Ακολουθούν τα εργατικά ατυχήματα που προκλήθηκαν από κτυπήματα αντικειμένων 26,5%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλαπλασιάστηκαν τα εργατικά ατυχήματα που προκλήθηκαν λόγω συμπίεσης από αντικείμενα. Από 2,4% το 2009 ανήλθαν σε 20,6% το 2010.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης της ΜΥΑ&ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων αποδίδεται σε απροσεξία, άγνοια κινδύνου από πλευράς εργαζομένου 52,8%, αυξημένου έναντι του ποσοστού 47,6 του 2009. Αξιοσημείωτη πτώση παρατηρείται στην αιτία λόγω ελλιπούς η λανθασμένης μελέτης εργασίας (8,3% το 2010 έναντι 19% το 2009).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΗΤΤΑΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου