.

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού :Τρεις (3) θέσεις εργασίας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού προσκαλεί επιστημονικό προσωπικό για την κάλυψη τριών (3) θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών: 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, 1 ΠΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 1 ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχου Επιστήμης Περιβάλλοντος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:24643-50117, Δήμος Σερβίων-Βελβεντού

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου