.

Σε καλό δρόμο η Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας

Η πρόοδος των μελετών για την Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας, που θα βρίσκεται χωροταξικά στην περιοχή της ΖΕΠ, στην Κοζάνη, παρουσιάστηκε χθες το πρωί στα γραφεία της ΑΝΚΟ, από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή. Ο κ. Δακής, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και παρόντων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, ανακοίνωσε τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της Πανεπιστημιούπολης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας –Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ, και φυσικά το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, όπως τόνισε, το έργο μελετητικά βρίσκεται στο 80% της ωριμότητάς του και σχεδιάζεται να υποβληθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. 

 «Το τεχνικό πλαίσιο και η τεχνική επάρκεια υπάρχουν. Εφόσον εκδοθεί και το Προεδρικό Διάταγμα, ο στόχος μας είναι το καλοκαίρι του 2013 να μπούμε στη φάση έναρξης του έργου, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα του πανεπιστημίου», ο γενικός διευθυντής της ΑΝΚΟ, Γιώργος Αμανατίδης. Στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής και εκπρόσωποι της ΑΝΚΟ, της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.Σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα που μοιράστηκαν στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ, οι μέχρι σήμερα ενέργειες που έχουν γίνει είναι οι εξής: 
 1) Έγκριση της μελέτης χωροταξίας από Διοικούσα Επιτροπή Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στις 27.01.2008. 
2) Υποβολή από μέρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στις 10.04.2008 αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για παροχή θετικής γνωμοδότησης επί του φακέλου τοπικού ρυμοτομικού. 
3) Έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και της υδρολογικής μελέτης από την Δ.Δ.Ε. στις 16.05.2008. 
4) Έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τις παρακάτω Υπηρεσίες : - 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, - Λ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, - Δήμος Κοζάνης για την αποκομιδή και διάθεση των στερεών αποβλήτων, - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για την υδροδότηση – αποχέτευση της Πανεπιστημιούπολης, - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), - Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΕΧΟΠ Κοζάνης 
5) Έκδοση θετικής γνωμοδότησης από μέρους του Δασαρχείου αναφορικά με την χωροθέτηση της Πανεπιστημιούπολης, με το Αρ. Πρωτ. : 37114/1223 Π.Σ./18-2-2009 έγγραφο. 
6) Έκδοση στις 11.02.2009 της απόφασης της ΔΙΠΕΧΩ για την απαλλαγή από την τήρηση της διαδικασίας ΣΠΕ, βάσει του υποβληθέντα στις 27.02.2008 φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου. 
7) Μετά τη λήψη της θετικής γνωμοδότησης του Δασαρχείου συμπληρώθηκε ο φάκελος τοπικού ρυμοτομικού, ο οποίος αναρτήθηκε στις 03.03.2009 (απόφαση ΔΣ 132/2009) από το Δήμο Κοζάνης, στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η πολεοδομούμενη έκταση της Πανεπιστημιούπολης και στη συνέχεια εκδόθηκε στις 23.03.2009 η 187/2009 απόφαση θετικής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
8) Υποβολή από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στις 14.04.2009 του συνολικού φακέλου με την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά το ΣΧΟΠ. 
9) Μετά και τη θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ υποβλήθηκαν στις 26.05.2009 από τη ΔΙΠΕΧΩ: 
α) ο φάκελος τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση, 
β) η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση. 
10) Αποστολή του εγγράφου με Αρ. Πρωτ. : 6348/8-9-2009 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, για διευθέτηση του θέματος των ρεμάτων. 
11) Μετά τον έλεγχο που διενήργησε η ΔΟΚΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ επί της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και η οποία εκφράστηκε με το από 17.09.2009/ΑΠ 37909 έγγραφό της, υποβλήθηκε από την ΑΝΚΟ στις 08.10.2009 (ΑΠ εγγράφου 5828/114/P4E) ο επικαιροποιημένος φάκελος της μελέτης αυτής. 
12) Υποβολή στις 07.06.2010 στη ΔΠΣ (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού) του ΥΠΕΚΑ της θετικής γνωμοδότησης της ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ επί της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, που επανυποβλήθηκε από την ΑΝΚΟ στις 14.04.2010 σύμφωνα με τις τελικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας αυτής. 
13) Έγκριση του συνολικού φακέλου Τοπικού Ρυμοτομικού από την ως άνω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΥΠΕΚΑ και προώθησή του στο Κεντρικό ΣΧΟΠ. Ήδη το Κεντρικό ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ στην συνεδρίασή του στις 18/04/2011 γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το Τοπικό Ρυμοτομικό. 
14) Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για το τοπικό ρυμοτομικό, αφού ελέγχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, βρίσκεται στο ΣτΕ για έλεγχο και έκδοσή του. 

 Πηγή Πρωϊνός Λόγος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου