.

Εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τη «Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Κοζάνης (Δρέπανου, Αγ. Δημητρίου, Σιδερών – Λιβερών, Μαυροδενδρίου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγίου Χαραλάμπου, Τετραλόφου και Πανορόματος για υδροδότηση Κρόκου

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, υπογράφτηκε τη Δευτέρα 16/07/2012 μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και της ΑΝΚΟ σύμβαση για τη σύνταξη της «Μελέτης βελτιώσεων εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Κοζάνης».

Ως αμοιβή της «ΑΝΚΟ» προεκτιμάται το ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα ενός(29.583,41 €), πλέον Φ.Π.Α., ενώ το φυσικό αντικείμενο αφορά: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Δρεπάνου Περιλαμβάνονται:

1. Αντικατάσταση του υφιστάμενου αμιαντοτσιμεντοσωλήνα που δισυνδέει τη γεώτρηση Δρεπάνου με το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ανύψωσης, με νέο πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου μήκους 2000m, περίπου, διατομής σωλήνα Φ225, για μεταφορική ικανότητα έως 100m3/h

2. Διασύνδεση γειτονικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΚ στο δίκτυο της γεώτρησης του Δρεπάνου και κατασκευή φρεατίου/ων διαχείρισης Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγίου Δημητρίου Περιλαμβάνονται: 1. Διασύνδεση της παλαιάς υδρευτικής γεώτρησης Αγίου Δημητρίου με την νέα υδρευτική γεώτρηση, με νέο σωλήνα πλαστικό πολυαιθυλενίου και κατάργηση του υφιστάμενου σωλήνα από PVC, μήκους περίπου 660m, με αγωγό Φ110 και καλώδιο συνοδείας 2. Αντικατάσταση τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού από το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ανύψωσης προς την δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού λόγω των συνεχών σπασιμάτων του υφιστάμενου, σε μήκος 550m, με αγωγό Φ200 για μεταφορά 72m3/h 3. Αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού δικλείδων και βαλβίδων στις γεωτρήσεις

3. Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Μαυροδενδρίου Περιλαμβάνονται: 1. Διασύνδεση παλαιών γεωτρήσεων υδροδότησης Κοζάνης της περιοχής των ορυχείων (συγκρότημα αντλιοστασίου ΥΠΟ) με το εξωτερικό υδραγωγείο Μαυροδενδρίου (γεώτρηση μαυροδενδρίου στη θέση «σταθμός», με μήκος δικτύου διά της συντομότερης διαδρομής 1600m, με αγωγό Φ225 για διακίνηση παροχής έως 100m3/h 2. Αντικατάσταση εξοπλισμού δικλείδων και τοποθέτηση νέων όπου απαιτηθεί για τη διαχείριση του συστήματος

4. Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Σιδερών – Λιβερών Περιλαμβάνονται: 1. Διασύνδεση του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης των οικισμών από τη γεώτρηση Λυγερής με το εξωτερικό υδραγωγείο Κοίλων – Νέας Νικόπολης, για διακίνηση έως 35m3/h, σε μήκος δικτύου 1600m με σωλήνα πλαστικό Φ125 2. Προσθήκη αντλητικού συγκροτήματος on-line στη θέση της γεώτρησης Λυγερής, για την ανύψωση του νερού του δικτύου Νέας Νικόπολης – Κοίλων μέχρι το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο του εξωτερικού υδραγωγείου Σιδερών από τη γεώτρηση της Λυγερής

5. Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγίου Χαραλάμπου, Τετραλόφου Περιλαμβάνονται: 1. Η υδραυλική επίλυση του εξωτερικού υδραγωγείου υδροδότησης των οικισμών από τις πηγές Ζωοδόχου πηγής και ο προσδιορισμός των απαραίτητων μέτρων υδραυλικής εξισορρόπησης για την διασφάλιση του δίκαιου μερισμού του νερού μεταξύ των οικισμών 2. Παρεμβάσεις διασφάλισης δίκαιου μερισμού του νερού μεταξύ της ομάδας των οικισμών του βόρειου κλάδου (Βοσκοχωρίου, Αγίου Χαραλάμπους καιΤετραλόφου) και των οικισμών του νότιου κλάδου (Λεβέντη, Καπνοχωρίου, Κοιλάδας, Γαλάνη) 3. Την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού υδραυλικής εξισορρόπησης και μερισμού, στα φρεάτια μερισμού και στις δεξαμενές των οικισμών 4. Την κατάργηση του μεταλλικού φρεατίου μερισμού Αγίου Χαραλάμπου 5. Την προσθήκη διατάξεων εξαερισμού στο δίκτυο μεταξύ Αγίου Χαραλάμπου και Τετραλόφου

6. Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Πανοράματος Κοζάνης για την υδροδότηση του οικισμού Κρόκου Περιλαμβάνονται: 1. Η υδραυλική επίλυση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής Πανοράματος της Κοζάνης για την υδροδότηση του Κρόκου από υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο και ο προσδιορισμός των απαραίτητων μέτρων υδραυλικής εξισορρόπησης για την διασφάλιση της ισορροπημένης κατανομής του νερού 2. Οι απαραίτητες παρεμβάσεις υδραυλικής εξισορρόπησης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής με βάση την υδραυλική επίλυση  ΠΗΓΗ www.kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου