.

Αγγελίες θέσεων εργασίας (ERGON blog)

Μέσω της στήλης ΑΓΓΕΛΙΕΣ του ενημερωτικού τεχνικού ιστοτόπου ERGON blog σας παραθέτουμε τρεις νέες αγγελίες για θέσεις εργασία Μηχανικών και Υπομηχανικών. Αφορά τρεις (2) θέσεις για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, μια (1) θέση για Μηχανολόγος Μηχανικό, μια (1) θέση για Μηχανικό Πληροφορικής και μια (1) θέση για Γεωπόνο


Πιο αναλυτικά:

1η Αγγελία
Εταιρεία ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ή Πολυτεχνικής Σχολής με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και πενταετή εμπειρία σε:
ο Συντήρηση εποπτεία λειτουργία υποσταθμού μέσης τάσης
ο Συντήρηση εποπτεία λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών υψηλής ισχύος
ο Συντήρηση εποπτεία λειτουργία συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)
ο Συντήρηση εποπτεία και λειτουργία πινάκων διανομής χαμηλής τάσης σε κτίριο Μηχανογραφικών εγκαταστάσεων τραπεζικού χώρου.


2η Αγγελία
Για την Λειτουργία & Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της μεγαλύτερης στον τομέα της Ελληνικής Εταιρείας, ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.E.I. ο οποίος θα απασχοληθεί στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, στα γραφεία της Έδρας.

Απαιτούμενα προσόντα:
ο Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ελληνικού ή ξένου ισοδύναμου Πολυτεχνείου, μέλος ΤΕΕ.
ο Τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής εμπειρίας σε τομέα συντήρησης μεγάλης βιομηχανίας,
ο Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
ο Άριστη χρήση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων,
ο Επιθυμητή Ηλικία έως 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν (και μόνο) τα παραπάνω προσόντα, να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ΕΔΩ με την ένδειξη «BK-122»

3η Αγγελία
Η εταιρεία ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού" του έργου "Ecological Footprint Software Platform" του ΕΠΑΝΑΔ αναζητά:

1. Γεωπόνο - Γεωργικό Μηχανικό, με διδακτορικό στην ανάπτυξη βιοφυσικών προσομοιωμάτων, τεχνικών βελτιστοποίησης και βιολογικών - κλιματικών μοντέλων σε θερμοκήπια και με τριετή τουλάχιστον ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία.
2. Μηχανικό Πληροφορικής - Επιστήμων των Υπολογιστών</b>, με διδακτορικό στη διαχείριση δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα ασύρματων δικτύων αισθητήρων, με τριετή τουλάχιστον ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία και επιπλέον γνώσεις στα πληροφοριακά συστήματα, οντοκεντρικό προγραμματισμό και τεχνολογίες βασισμένες στη γλώσσα προγραμματισμού java.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: agrekae@gmail.com

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συνχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού1, ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

πηγή: ERGON blog (στήλη ΑΓΓΕΛΙΕΣ)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου